Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Dette engasjerte oss i 2021

Hva var de mest populære nyhetene på BirdLife Norges nettside i 2021? Tradisjonen tro har vi gått gjennom statistikken for bruk av nettstedet, og oppsummert saker og sider som ble mest lest av våre besøkende i løpet av året.

Av Frode Falkenberg

Publisert 01.01.2022

Aktiviteten på birdlife.no har vært god, og året har vært et av de mest omfangsrike noensinne hva gjelder publiserte nyheter på nettsiden. I løpet av året ble det gjort 650 000 sideoppslag, som er en svak oppgang i forhold til 2020. Våre besøkende leser mye nyheter, men også andre seksjoner hadde godt bruk. Det gjelder i særlig grad de fylkesvise nettsidene og oppslagsverket «Norske fugler».

Norsk Ornitologisk Forening endret navn til BirdLife Norge under årsmøtet på Stjørdal i oktober. Det innebar i første rekke en oppdatering av nettsidenes utseende, samt tilpasninger til dagens måte å bruke nettsider på. Måten vi leser informasjon på internett er i stadig endring, og bruken av mobiltelefoner spesielt blir mer og mer dominerende. I 2021 ble nærmere 70 % av sidevisningene gjort med mobiltelefon eller nettbrett, noe som tvang fram justeringer av både design og teknikk på nettsidene.

De ti mest besøkte nyhetssakene på birdlife.no i 2021

Det ble laget mange nyhetssaker som engasjerte leserene i år. De ti mest leste sakene besto av en blanding av nyheter om sjeldne fugler og systematikk, Hagefugltelling, samt farer og forvalting for/av våre fugler. Drøyt 215 000 oppslag ble gjort i nyhetsseksjonen. Det er omtrent på samme nivå som i 2020.

 1. Hagefugltellingen: store mengder svarttrost og rødstrupe (2021)
 2. Musespurv – ny art for Norge (2021)
 3. Hagefugltellingen 2021: svarttrost er årets listeklatrer (2021)
 4. Sju millioner fugler drepes årlig av huskatter i Norge (2019)
 5. «Det grønne skiftet» kaster igjen skygger over fremtiden på Lista (2021)
 6. Hvordan hindre at fugler flyr i vinduer? (2019)
 7. Få en ugle i kassa – delta i Oppdrag fuglekasse! (2019)
 8. Fire nye arter på oppdatert norgesliste (2021)
 9. Fire nye arter på norgeslisten (2021)
 10. Ny rapport: Enorm tilbakegang for Europas fugler (2021)

Fylkesavdelinger

Det har vært god aktivitet å finne på nettsidene til våre fylkesavdelinger. Samlet kom antall sideoppslag på fylkesavdelingssidene opp i 110 000 i 2021. Fylkesavdelinger med mest aktivitet i løpet av året var:

 1. BirdLife Nordland (15 300 oppslag)
 2. BirdLife Hordaland (11 300 oppslag)
 3. BirdLife Oslo & Akershus (10 700 oppslag)
 4. BirdLife Aust-Agder (9 000 oppslag) 
 5. BirdLife Vest-Agder (8 700 oppslag)

Fuglevennen.no

Det har vært en stadig økning i bruken av nettstedet de siste årene, og i 2021 ble det gjort hele 1 330 000 sideoppslag. Aktiviteten på nettsiden domineres stort av Hagefugltellingen. Bare om søndagen (26. januar) under tellingen ble det gjort over 133 000 oppslag. Vi nevner også spesifikt én nettsak som omhandlet hvordan man skiller mellom granmeis og løvmeis. Saken ble lest hele 14 000 ganger i løpet av året! Spalten «Spør en ornitolog» er stadig like populær, med ca. 630 000 oppslag, som er på nivå med fjoråret. Mer enn 4600 spørsmål ble besvart i løpet av året, og det er nok en gang rekord. 

Vi takker med dette alle våre lesere for året som har gått, og håper alle får et fuglerikt, smittefritt og givende 2022. Godt nytt år!

Gråspurv
Nyheten om fuglers, og spesielt gråspurvens, dramatiske tilbakegang i Europa over de siste 30 årene fikk mye oppmerksomhet på birdlife.no i 2021. Nyheten ble også godt dekket av andre nasjonale medier. FOTO: Frode Falkenberg
Spurveugle
Hagefugltellingen er ofte den mest engasjerende hendelsen i løpet året på nettsiden vår. Slik var det også i 2021, da to nettsaker havnet blant de tre mest leste. Bildet av spurveugla ble en av vinnerne av fotokonkurransen som ble arrangert i forbindelse med Hagefugltellingen. FOTO: Randi Høvik
Musespurv
Den 2. november ble den amerikanske arten musespurv registrert ved Husebysanden i Farsund (Agder) for første gang i Norge. En nettsak om funnet som ble publisert noen dager seinere ble den nest mest leste på nettsiden i 2021. FOTO: Askild Tomren