Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Fire nye arter på oppdatert norgesliste

Den offisielle norgeslisten er nå oppdatert iht. taksonomi og systematikk fra IOC World Bird List ver. 11.1. Tre nye arter fra 2020 og én ny art fra 2018 er også lagt til listen. De fire nye artene er einersanger, steinfink, klatreparula og brunkinnparula. I tillegg er nylige endringer som følge av revurderinger implementert.

Av Tor Olsen

Publisert 16.02.2021

Med disse endringene er 518 arter (kat. A–C), inkludert tre ubestemte taksoner, dokumentert påtruffet i Norge. Artene er fordelt på kategorier som følgende:

  • kategori A (påtruffet fra og med 1950): 505 arter
  • kategori B (påtruffet før 1950): 8 arter
  • kategori C (påtruffet som utsatt/forvillet): 5 arter

Norgeslisten kan lastes ned som et excel-ark med detaljer om alle funn av arter og underarter med færre enn ti godkjente funn. For de mer regulært forekommende artene på NSKFs rapporterings-liste inneholder excel-arket statistikk og histogrammer som viser sesongvis, årsvis og geografisk fordeling av funnene.

Les også historiene om norges første:

Norgeslisten

Steppevarsler
Steppevarsler (Lanius excubitor pallidirostris) var tidligere en underart av krattvarsler (L. meridionalis), men regnes nå som en underart av varsler (L. excubitor). Det foreligger 8 godkjente funn av steppevarsler i Norge fram til og med 2019. FOTO: Tor Olsen