Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Munkegribben Brinzolas ublide møte med norsk industrialisert natur

En munkegribb har siden mai oppholdt seg i Norge, etter en fantastisk reise nordover fra Spania. Nå er fuglen funnet stygt skadet i Bjerkreim i Rogaland, og man antar at installasjoner i forbindelse med et vindkraftverk er den direkte årsaken bak.

Av Egil Ween

Publisert 22.03.2020

Lang reise mot nord

Den etter hvert så kjente munkegribben er satellittmerket av Monachus-prosjektet i Spania, og har altså fått navnet Brinzola. Hun er født som vill fugl med ville foreldre, men ble skadet som ungfugl og ble rehabilitert av prosjektet. Hun ble sluppet utstyrt med en GPS-sender høsten 2018 og startet i april 2019 en episk reise nordover fra Spania. Reisen endte i første omgang til slutt opp i Norge i midten av mai, og Brinzola ble da sett sittende å spise på et reinsdyrkadaver i Trøndelag. Siden har hun fartet rundt store deler av Sør-Norge (uten å bli sett av ornitologer), og har de siste månedene oppholdt seg mye i Rogaland. Dette er første gang arten er påvist i Norge.

Funnet i Bjerkreim

Etter at signalet til Brinzola var på samme sted i fem dager, kontaktet prosjektet meg den 20. mars, og ba meg sjekke opp lokaliteten i tilfelle noe skulle være galt. Hun har tidligere vært en del dager på samme sted, og har da blitt sett spisende på kadaver (både reinsdyr og sau). Gribber livnærer seg som kjent kun på dyr som allerede er døde.

Dessverre var det ikke slik denne gang. Jeg fant henne sittende i en steinur med tydelige problemer. Fuglen satt i et område inn av Gravdal (Bjerkreim kommune) hvor det bygges et vindkraftverk. I den forbindelse er det satt opp en mast som er forankret med stålwire og det synes åpenbart at hun har smelt den ene vingen inn i en wire. Ingen må tro at industrialiseringen av naturen vår ikke utgjør en fare for våre ville fugler, og rovfugler spesielt!

Stygt skadet

Etter en konsultasjon med Spania ble det bestemt å fange henne inn, og forsøke å finne noen som kunne ta seg av henne. Jeg fikk napp på første forsøk og fikk avtalt en overlevering til veterinær på ettermiddagen. Men hun skulle jo fanges inn, og det er en stor fugl. En hyggelig grunneier lot meg bruke en fjellvei slik at det ikke ble så langt å bære henne til bilen. Innfangingen gikk for så vidt greit, men den ene vingen var tydelig stekt skadet. Det ble derfor prioritert å få henne så raskt som mulig til veterinær.

Ved ankomst hos veterinæren ble det konstatert to åpne brudd, og det er dessverre mulig hun ikke vil kunne fly igjen. Men i samarbeid med veterinærteamet til Wild Fauna Hospital i Madrid er det avtalt å forsøke å operere henne i neste uke. I mellomtiden må hun fôres, sår må renses og det må tas røntgen med mer. Nå trenger Brinzola trenger all den roen hun kan få.

 

Munkegribb
Munkegribben er en av verdens tyngste flygedyktige fugler, og et vakkert skue når den kretser rundt. Dessverre ble munkegribben Brinzola funnet stygt skadet i en steinur. FOTO: Egil Ween
Munkegribb
Dette er ikke første gang vi ser rovfugler skadde eller døde som følge av vindkraft og ulike installasjoner satt ut i naturen, og det blir neppe den siste. NOF jobber mot ytterligere industrialisering av norsk natur, og det er opplagt et enormt behov for kunnskapsinnhenting rundt effektene av alle vindkraftverk som allerede har fått konsesjon. FOTO: Egil Ween
Kart munkegribb
For en reise! Brinzolas bevegelser fra april 2019 frem til november 2019 (mange tusen kilometer). FOTO: Monachus-prosjektet