Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Nasjonal dugnad for fuglene: 5000 nye kasser klare for innflytting!

Oppslutningen om Oppdrag fuglekasse har vært enorm. Over hele landet har fuglevenner de tre siste årene laget fuglekasser for å hjelpe fuglene med nye boliger. Norsk Ornitologisk Forening, Naturvernforbundet og Miljøagentene er strålende fornøyd med responsen prosjektet har fått.

Av Martin Eggen

Publisert 13.03.2020

Gleden var stor da Sparebankstiftelsen DNB for tre år siden meddelte at fuglene og fuglevenner fikk pengestøtte til vår storsatsing Oppdrag Fuglekasse. Gjennom samarbeidsprosjektet inviterte vi hele landet til å delta i en stor nasjonal dugnad for å hjelpe fuglene, hvor vi samtidig ønsket å spre naturglede, kunnskap og engasjement om fuglenes liv og de utfordringene de møter. Miljøagentene, Norsk Ornitologisk Forening og Naturvernforbundet stod bak initiativet.

5 000 fugleboliger og 11 000 deltagere

Tiltaket har vært veldig populært i lokallagene i de tre organisasjonene, og har skapt mye aktivitet og svært mange nye hjem for fuglene. Rapportene fra lokallag over hele landet forteller oss at de har samlet over 11 000 deltakere som har snekret over 5000 fuglekasser! Det innebærer mye fuglevern og mye naturglede! I tillegg ser vi stor aktivitet på sosiale medier, særlig i Facebookgruppa, hvor det er over 1200 medlemmer og stadig nye innlegg.

Besøk Oppdrag Fuglekasse – en portal til fuglekassedugnaden

nettsidene våre finner du mye av informasjonen du trenger både for å lage og henge opp fuglekasser, og hvordan du tilpasser dem til ulike arter.

Det har vært stor etterspørsel etter midler til lokallagene. Vi ser at mange av de lokallagene som har vært med fra starten ønsker å fortsette med fuglekasseverksteder, og at ordet sprer seg til nye lokallag. I 2020 har vi allerede delt ut alle de tilgjengelige midlene, og får stadig nye søknader.

Hvorfor henge opp fuglekasser?

Fuglene er en kjent og kjær del av naturen vår. Fra fjell til hav, fra de dype skogene og til vår egen hage spiller fuglene en viktig rolle i naturen, og er en inngangsport til naturglede og engasjement for mange menneske. De såkalte hullrugerne (arter som er avhengig av et hulrom for å legge eggene i) har problemer med å finne en plass å bygge reir fordi det ofte er lite gamle og hule trær i skogen. Gammel skog er også avgjørende for antallet spettefugler i skogen, fordi de finner maten sin i råttent treverk. Når det blir lite spettefugler – blir det mindre hulrom. Spettefuglene er boligbyggerne i skogen, og ulike typer spettefugler lager boliger med ulike dimensjoner. Færre tilgjengelige hulrom på bygninger der menneskene bor, som følge av moderne byggeskikker, er samtidig problematisk for arter som gråspurv, pilfink, stær og tårnseiler.

Å bygge sin egen fuglekasse gir en følelse av mestring, og det å følge livet i en fuglekasse gir uforglemmelige naturopplevelser som gjerne varer livet ut. Mange har startet sitt naturengasjement med en fuglekasse i barndommen. Å bygge fuglekasser er i tillegg en praktisk innfallsvinkel til å lære om naturen, om fugleartene som lever der, og om kravene de har til leveområde og hvordan vi alle kan hjelpe til med å ta vare på dem.

Gjennom å henge opp fuglekasser lærer vi om hvordan ulike fuglearter har tilpasset seg miljøet de lever i, og at de har helt spesifikke krav til levesteder og reirplasser. Det gir også en bedre forståelse for hvorfor vi må ta vare på levestedene.

pilfink
Flere titalls arter er aktuelle som leieboere i kasse, og gjennom å hjelpe fuglene med bolig kommer man tett innpå familielivet. For mange har opphenging av fuglekasser ført til et livslangt engasjement for og med fugler. Her pilfink. FOTO: Terje O. Norvik
Oppdrag fuglekasse
De tre siste årene har tillitsvalgte i NOF, Naturvernforbundet og Miljøagentene arrangert mange fugelkasse-arrangementer. Arrangementene har vært svært populære. En opptelling viser at rundt 5000 kasser er produsert! Her fra Lofoten. FOTO: Martin Eggen
Hvitryggspett
Hakkespettene (spettefuglene) er skogens byggemestere. Siden de ikke bruker samme reirhull flere år på rad, blir det stadig nye boliger i skogen. Siden ulike hakkespetter har ulike størrelse og dermed lager boliger med flere ulike dimensjoner, kan et bredt spekter av andre hulrugende arter nyttiggjøre seg av de gamle hakkespetthullene. Reirhullene til flaggspetten (bildet) er populære. FOTO: Morten Vang / fuglefoto.net