Forsiden
Du er her: Forsiden > Internasjonalt > Klimaendringer har store konsekvenser i Arktis

Klimaendringer har store konsekvenser i Arktis

Av Tomas Aarvak & Ingar Jostein Øien (11.11.2020)

Overalt i verden forskes det på vandringer og trekk hos fugler og pattedyr. NOF er med i et nytt internasjonalt forskningssamarbeid som slår sammen og tilgjengeliggjør slike data i et eget arkiv for Arktis. Nylig ble data fra flere av studiene som inngår i arkivet publisert i fagtidsskriftet Science.

Fjellvåk med satellittsender

Ingar Jostein med fjellvåk som har blitt instrumentert med satellittsender i 2018. (Opphavsrett: Tomas Aarvak) Større bilde

AAMA grenser

Kartet viser avgrensningen av det arktiske området som inngår i telemetrisamarbeidet. Den røde fargen angir tetthet av lokaliseringer (antall plott per 100 kvadratkilometer) på en logaritmisk skala (Opphavsrett: fra Davidson mfl. 2020 i Scence) Større bilde

Klimaendringene påvirker svært mange arter, og endringene skjer raskt. Et nytt internasjonalt samarbeid for prosjekter som jobber med sporingsdata (Arctic Animal Movement Archive (AAMA) har nylig publisert en sammenstilling for å illustrere viktigheten av langtidsserier i novemberutgaven av det internasjonale fagtidsskriftet Science, som viser hvordan klimaendringene har store konsekvenser for bla. atferd hos kongeørn, bjørn, elg og ulv. Eksempelvis trekker unge kongeørner tidligere enn før pga. klimaendringer.

Samarbeidet tar utgangspunkt i databasen movebank.org som er en fritt tilgjengelig online database for sporingsdata fra fugler og andre viltlevende dyr. Per utgangen av mars 2020 inneholdt databasen 2,4 milliarder lokaliseringer fra 7662 studier! NOFs fagavdeling bruker også denne databasen for sine sporingsprosjekter, som bla. omfatter studier på snøugle, fjellvåk, fiskeørn, dverggås, sædgås og havelle.

Fordi klimaendringene går mye raskere i arktiske områder, ble det opprettet et eget samarbeid for prosjekter med data fra disse områdene. Dette for å kunne analysere og publisere resultater på tvers av enkeltstudier, noe som er svært viktig, siden konsekvensene av klimaendringene er så enorme og kunnskapsbehovet er tilsvarende økende.

Kilder

emneord Emneord: prosjekter satellittsporing Science