Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Oppdatert liste over fuglearter observert i Norge

Oppdatert liste over fuglearter observert i Norge

Av Tor Olsen (19.05.2020)

Norgeslisten er nå oppdatert med alle godkjente funn frem til og med 2019. Tre nye arter og én ny underart ble lagt til listen i løpet av året. De tre nye artene fra 2019 var gråhodevipe, topplunde og taigafluesnapper. I tillegg ble de to første bekreftede funnene av østgulerle gjort i løpet av fjoråret.

Gråhodevipe

Gråhodevipe på Gjervoldsøy i Arendal! Fuglen hadde tilhold på lokaliteten 2.-4. mai 2019, og var det første funnet av arten i Norge. (Opphavsrett: Magne Myklebust) Større bilde

Med gråhodevipe, topplunde, taigafluesnapper og østgulerle er 509 spontant forekommende arter dokumentert påtruffet i Norge.

Norgeslisten kan lastes ned som et excel-ark med detaljer om alle funn av arter og underarter med færre enn ti godkjente funn. For de mer regulært forekommende artene på NSKFs rapporteringsliste inneholder excel-arket statistikk og diagrammer som viser sesongvis, årsvis og geografisk fordeling av funnene.

Norgeslisten

emneord Emneord: gråhodevipe NSKF taigafluesnapper topplunde østgulerle