Hopp til hovedinnhold

BirdLife Rogaland

Fuglevern på mange fronter i Rogaland

Rogaland er et av Norges mest fuglerike fylker. Mange av de viktigste fugleområdene er vernet, men både i verneområdene og utenfor er det mange trusler mot fuglelivet. NOF avd. Rogaland jobber som fuglenes advokat i et bredt spekter av saker. Heldigvis er vi i vekst – snart er vi 1000 medlemmer!

Av NOF avd. Rogaland

Publisert 13.10.2020

NOF avd. Rogaland (heretter bare NOF) er engasjert i mange saker for å ivareta viktige lokaliteter for fugler. Arealforbruket er stort mange plasser, og med økt bruk av naturen følger også utfordringer i form av forstyrrelser og slitasje. Gjennom innspill til kommunenes og fylkeskommunens arealplaner og miljøplaner er vi talspersoner for fugleverninteressene, og vi tar opp en rekke saker der myrer, skog og heiområder står i fare for å gå tapt.

Fuglene trenger gode advokater. Noen saker tar NOF opp på egen hånd, i andre samarbeider vi med Naturvernforbundet eller vi støtter saker som Rogalands frilufts- og miljøorganisasjoner tar opp i Forum for Natur og Friluftsliv i Rogaland (FNF Rogaland). NOF er representert i styret for FNF Rogaland, noe som har vært veldig nyttig. Siden mars 2019 har NOF vært involvert i eller støttet mer enn 40 store og små saker i samarbeid med FNF Rogaland. Med stor lokal kunnskap og spisskompetanse på fugler utfyller vi dermed andre organisasjoners perspektiv og styrker.

I mange av sakene har vi benyttet oss av observasjoner som er lagt inn i rapporteringsverktøyet www.artsobservasjoner.no. Ornitologer fra hele fylket er daglig ute og fyller på med observasjoner. Artsobservasjoner (og Artskart) har dermed blitt en svært viktig kunnskapsbank i vårt naturvernarbeid. Alle som legger inn sine observasjoner her skal ha en stor takk. Antallet fuglekjennere i Rogaland begynner å bli betydelig, og de er våre øre og øyne ute i felten. Styret i NOF tar imot saker som våre medlemmer mener vi bør gripe tak i. Samtidig har vi alle et ansvar for å gjøre det vi kan for å sikre et fortsatt rikt fugleliv i Rogaland.

At fugler og fuglevern er både morsomt og viktig gjenspeiles i et stadig økende medlemstall. Per dags dato har vi 935 medlemmer, så vi håper å passere milepælen 1000 medlemmer i 2021. Dersom du vil være med på laget kan du melde deg inn her. Velkommen skal du være!

Kontaktinformasjon til NOFs naturvernkontakt i Rogaland Ståle Opedal: staleopedal@gmail.com

Oversikt over NOF avd. Rogalands fuglevernarbeid

Tyrkerdue
Denne tyrkerdua fotografert på Bryne har gode talspersoner i NOF avd. Rogaland. 82 av Norges rundt 350 fuglearter er på rødlisten over arter som er sjeldne og/eller i tilbakegang. Da trengs NOF, og NOF trenger gode støttespillere. Tyrkerdua er kategorisert som nær truet (NT). FOTO: Martin Eggen