Hopp til hovedinnhold

BirdLife Finnmark

Krykkjehotellet på Vardneset i Berlevåg er en realitet

Det har vært mye omtale av krykkja det siste året. Den truede fuglen irriterer enkelte når den etablerer seg blant folk. I fjor kunne vi skrive om at Berlevåg kommune hadde vedtatt å bygge et krykkjehotell. Nå ved inngangen til en ny hekkesesong er byggverket klar til bruk!

Av Dag Gjerstad, Hildegunn og Thor-Arthur Didriksen

Publisert 05.03.2020

Krykkja er en sterkt truet art vi må beskytte, og derfor er det gledelig at vi fugleelskere også i år kan glede oss over at krykkja vender tilbake fra storhavet for å etablere seg på sine hekkeplasser.

NOF avd. Finnmark og media generelt har omtalt denne saken ved en rekke anledninger i 2018 og 2019 etter at kommunestyret vedtok å bevilge penger til reising av et «Krykkjehotell» i Berlevåg. Et spleiselag mellom kommunen og Fylkesmannen har ført til at hotellet nå kan innvilges etter en hurtig saksbehandling og rekordrask byggetid.

Primus motor har vært rådmann Jørgen Holten Jørgensen, og han har hyrt på lokale krefter både som rådgivere og ansvarlig utførende på dette prosjektet. En ivrig og engasjert rådmann forteller NOF avd. Finnmark at det har vært både folkemøte og god planlegging i forkant der både ornitolog Bjørn Frantzen og lokal byggmester har vært engasjert.

Så vidt NOF avd. Finnmark har brakt på det rene, er dette første gang i vårt fylke at det aktivt og i stor skala har vært gjort forsøk på kunstig å etablere en egen krykkjekoloni utenfor tettbebyggelsen for å redusere interessekonfliktene mellom fugl og folk.

NOF avd. Finnmark gratulerer Berlvåg kommune, og håper inderlig at krykkja tar godt imot tilbudet!

 

Krykkje
Krykkja er en vakker sjøfugl. FOTO: Thor-Arthur Didriksen
Krykkjehotell
"Krykkjehotellet" på Vardneset har fått brukstillatelse!. FOTO: Jørgen Holten Jørgensen
Rådmann Jørgen Holten Jørgensen
Rådmann Jørgen Holten Jørgensen FOTO: Alf Helge Jensen, Finnmarken