Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Hvem får NOFs priser i 2017?

Hvem blir Årets Fossekall 2017? Og hvem får Fuglevernprisen? Prisene skal deles ut på NOFs årsmøte i Finnmark i mai, og vi ber deg som har forslag til kandidater om å sende dette inn til NOF før 1. februar. De som gjør en betydelig innsats for foreningen og fuglevernet skal hedres!

Av Magne Myklebust

Publisert 18.12.2016

I år delte NOF for andre gang ut prisene Årets Fossekall og Fuglevernprisen på foreningens årsmøte på Stiklestad i Verdal. Som Årets Fossekall 2016 valgte sentralstyret Viggo Ree. Prisen ble tildelt for et bredt, langvarig og omfattende frivillig engasjement for Norsk Ornitologisk Forening. Spesielt framhevet ble den monumentale og utslagsgivende innsatsen gjennom flere tiår for bevaring av våtmarkene i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem. Den glade prisvinner mottok diplom og et gavekort på kr. 10 000 fra Natur og Fritid AS.

Fuglevernprisen 2016 ble tildelt NOF avd. Hordaland for prosjektet Vern vipa i Hordaland. Avdelingen har med dette prosjektet satt fokus på en fugleart i kraftig tilbakegang, og iverksatt tiltak for å bedre situasjonen for vipe i fylket. Prosjektet er en utmerket representant for regionalt fuglevernarbeid i NOF. Sentralstyret i NOF håper at prisen kan bidra til at arbeidet med å bevare vipa i Hordaland kan fortsette også i årene som kommer. En gledelig overrasket Lars Ågren, styreleder i NOF avd. Hordaland, mottok på vegne av fylkesavdelingen diplom og gavekort på kr. 30 000 fra NOF.

Hvorfor gjør vi dette?

Mange av våre medlemmer gjør en betydelig innsats for foreningen og for fuglevernet. Det er NOF veldig takknemlige for. Gjennom å dele ut to priser håper vi både å kunne belønne – og å motivere til videre innsats. Ved å bli tildelt en slik pris vil en også få løftet frem de gode eksemplene som kan stimulere andre til å bidra med sine ressurser.

Årets Fossekall

Prisen er forbeholdt en enkeltperson – en ildsjel – som har gjort en særlig innsats for NOF og/eller har bidratt med stor innsats som har skapt gode resultater innenfor fuglevern, rekruttering av nye medlemmer, overvåking, medieeksponering eller foreningsdrift.

Prisstørrelsen er på kr. 10 000 og gis i form av et gavekort fra Natur og Fritid AS. Prismottaker må være medlem av NOF og en kan ikke foreslå seg selv.

Fuglevernprisen

Prisen deles årlig ut til et prosjekt, lokallag eller fylkesavdeling som har gjort seg særlig bemerket innen fuglevern. Hensikten med prisen er å støtte opp under det videre arbeidet som prisvinneren planlegger å gjøre. Med fuglevern tenker vi først og fremst på temaer som restaurering, prosjekter som bidrar til bestandsøkning for enkeltarter, informasjons- og mediearbeid knyttet til fuglevern, samhandling med offentlige myndigheter som bidrar til en bedret situasjon for et område eller en art. Det er ønskelig at prisen bidrar til å løfte arbeidet ytterligere eller at den bidrar til at nye, tilsvarende prosjekter starter opp (prisen gis ikke til avsluttede prosjekter som ikke har en fortsettelse).

Et støttet prosjekt må ha tilknytning til NOF. Prisvinneren kan ikke foreslå seg selv som aktuell for prisen (for lokallag og fylkesavdelinger vil dette si at styrene i de respektive leddene ikke kan foreslå eget lag/egen avdeling).

Prisen er på kr. 30 000 for 2017.

Hvordan foreslå kandidater?

Vi ønsker mange gode forslag til kandidater. Den som sender inn forslag må beskrive personen eller prosjektet og gi en begrunnelse, gjerne supplert med resultater som er oppnådd.  Forslag til kandidater sendes til nof@birdlife.no, merkes med «Årets Fossekall» eller «Fuglevernprisen» og underskrives av et NOF-medlem. Prisvinneren velges ut av sentralstyret etter innstilling fra NOFs sekretariat og prisen deles ut på det sentrale årsmøtet. Dersom vi ikke finner at noen av forslagene er gode nok har sentralstyret mulighet til å overføre prisen til påfølgende år.

Vi ber deg nå tenke gjennom hvem du mener bør hedres, og så sende ditt forslag til oss innen 1. februar!

Viggo Ree - Årets Fossekall 2016
Årets Fossekall 2016 ble Viggo Ree (t.h.). Her har han nylig fått diplomet overrakt fra avtroppende styreleder Simon Rye. FOTO: Magne Myklebust
Fuglevernprisen 2016 - NOF avd. Hordaland for prosjektet Vern Vipa i Hordaland
En fornøyd Lars Ågren (t.h.) – styreleder i NOF avd. Hordaland - tar i mot Fuglevernprisen 2016 fra Simon Rye. Fylkesavdelingen fikk prisen for prosjektet Vern vipa i Hordaland. FOTO: Magne Myklebust