Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Skremmende signaler fra Akvariet

Å holde ville arter i fangenskap blir verden over legitimert med muligheten dette gir til å lære om atferd og levesett, og dermed også skape en bedre forståelse for naturen vi lever i. I lys av dette er Akvariet i Bergen sitt forslag om å skyte måker høyst overraskende, og avslører en skremmende holdning til den lokale faunaen.

Av Arild Breistøl, NOF avd. Hordaland og Martin Eggen, NOF

Publisert 20.07.2016

Akvariet har bygd opp ulike utendørsvisninger av dyr, der også mating inngår i deres opplegg. De fleste vet at det er måker i Bergen, slik vi har det langs det meste av kysten. Det burde derfor ikke være overraskende at slik aktivitet ville tiltrekke seg noen måker. Måker regnes for å være blant våre aller mest intelligente fugler, og enhver måke vil fort lære seg matingsrutiner og metoder for å få snappet til seg litt lett tilgjengelig mat. Slik vil det alltid være. Dette er en realitet Akvariet raskest mulig må innse, og de må fortsette sitt arbeid med fysiske hindringer og fjerning av matkilder som måkene kan få tak i. Det er den eneste løsningen i denne saken.

Omfattende informasjonsarbeid nå beskutt

NOF har gjennom flere år brukt mye tid på å informere om måker: om deres tilbakegang langs kysten, og om deres levesett. Situasjonen for sjøfuglene våre er svært dramatisk, også for de fleste måkeartene. Bare siden 2005 har vi mistet 30 % av sjøfuglene på fastlands-Norge. Dessverre ser vi at det florerer med misoppfatninger om måkene, og de er uten tvil blant de fuglene som har lavest status. Det gjenspeiles i omfattende og ulovlig rasering av reir, egg og unger, og vi ser det i tilfeller der måker blir utsatt for dyreplageri. NOF har tenkt å fortsette vårt arbeid for at måker skal behandles etter lovverk og på en respektfull måte. Vi vet vi er på god vei. Mange mennesker over hele landet gleder seg daglig over måkenes tilstedeværelse, og viser dem omsorg på linje med annet liv rundt seg. Med dette som bakgrunn er det særdeles skuffende at nettopp Akvariet nå går ut med sitt budskap.

Vi tok en telefon til København Zoo for å høre hvordan de stiller seg til avliving av måker. København Zoo sier at måkene er fredet og at tiltak som avliving ikke blir gjort selv om måkene også her kan være nærgående under fôring av pingviner og sjøløver. Denne dyrehagen aksepterer at måkene kommer for å få seg en matbit under fôringen, og en slik holdning til stedegen natur gir en positiv opplevelse for besøkende. Etter det vi kjenner til er det ikke noen dyrehager som tilrettelegger for å ha dyr i fangenskap ute, for så å aktivt bekjempe de dyr og fugler som allerede lever i området.

Lite gjennomtenkt forslag

For at man skal få fellingstillatelse på fredede fugler skal en rekke vilkår måtte ligge til grunn. Det skal være normalt være omfattende økonomisk skade involvert. Dokumenterte, forebyggende tiltak skal være dokumentert og utprøvd over lengre tid. Det fremkommer at det er i sommermånedene at de ansatte ved akvariet opplever måkene som mest tilstedeværende. Da må de nødvendigvis fortløpende skyte de måkene som er her denne tiden. Har ikke de med skyteglade tanker tenkt på at voksne måker på denne tiden av året har unger som trenger pleie og mat? Dersom foreldrene skulle forsvinner vil det føre til at ungene i reiret sulter i hjel eller enkelt blir bytte for predatorer. En slik handling vil ikke være legitimert i skadefellingsforskriften. Vi er derfor nokså sikre på at Bergen kommune ikke vil gi Akvariet de ønskede tillatelsene. Akvariet sin søknad til Bergen kommune om å få skyte måker virker som et svært drastisk tiltak som bare kan løses på andre måter. For akvariet selv vil slik måkeskyting være svært dårlig reklame, dersom den skulle bli en realitet. NOF vil sørge for at Akvariets aktiviteter vises frem, vi vil også påklage tillatelsen. Dersom ønsket om å skyte måker virkelig gir resonans ved ledelsen og resten av de ansatte ved Akvariet, håper vi for deres del at myndighetene vil redde dem fra seg selv. De har allerede pådratt seg nok negativ publisitet. 

Akvaritet kan drive informasjonsarbeid

NOF mener at Akvariet kan bruke måkene som kommer på besøk til noe positivt ved å fortelle besøkende om hvor tilpasningsdyktige måkene er, som finner seg til rette blant oss mennesker i urbane omgivelser. Samtidig må de altså sørge for at måkene ikke kommer til matkilder der de ikke er ønsket. Ringmerking har vist at fiskemåker som er klekt i kystkolonier på nittitallet i dag hekker urbant på tak i sentrum av Bergen. Endringen har altså skjedd kun i løpet av en generasjon. Videre kan den imponerende alderen som noen av individene kan oppnå i tillegg til trekkruter også formidles. Akvariet har spennende lokalt fugleliv som er verdt å fortelle om og vise frem. Informasjon om sjøfugler ved Akvariet bør lett kunne gli inn i konseptet.

En av artene som omtales er sildemåke. Denne arten er en langdistansetrekker og vil i slutten av august trekke sørover til overvintringsområdene rundt Middelhavet og Vest-Afrika. Noen sildemåker merket i Hordaland overvintrer så langt sør som i Gambia. Fiskemåkene er også trekkfugler, og ringmerking har vist at hekkefuglene i Bergen overvintrer på De britiske øyer samt i Nederland og Frankrike.  Fuglene som er her på sommeren er altså ikke de samme som er her om vinteren.  

 

Fiskemåke adult og pullus
NOF synes det er rystende at Akvariet i Bergen nå vil skyte måker! Å vise fram ville dyr i fangenskap blir verden over legitimert ved at vi gjennom nærkontakt lærer om atferd og levesett, og dermed får en større forståelse for naturen vi er en del av. Da blir det for NOF helt absurd at den lokale faunaen må vike for dyr i fangenskap. FOTO: Arild Breistøl
Sildemåke reir Realfagsbygget Bergen
Sildemåker hekker inne i Bergen by, her et reir fra Realfagsbygget i Bergen. De er en del av den lokale faunaen - som naturligvis også i framtida skal få utfolde seg fritt. FOTO: Arild Breistøl
Sildemåke
Sildemåker som hekker i Bergen kan trekke langt! Fargemerking har vist at bergenske sildemåker kan overvintre så langt sør som Gambia i Vest-Afrika. FOTO: Arild Breistøl