Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Over 7 500 observasjoner av gravand!

Innsatsen for å kartlegge Årets Fugl har vært god så langt i 2016. Antallet rapporterte observasjoner i Artsobservasjoner.no har nå oversteget 7 500, som er flere enn noen gang tidligere på dette tidspunktet av året! Det er fremdeles gravender å se, og NOF ønsker fortsatt dine observasjoner velkommen!

Av Oddvar Heggøy

Publisert 10.08.2016

Flest observasjoner fra Rogaland

Det høyeste antallet observasjoner av gravand hittil i 2016 er, ikke uventet, rapportert fra Rogaland, med i overkant av 1 200 enkeltobservasjoner. Vestfold og Vest-Agder følger hakk i hæl, med hhv. 1 150 og 1 100 observasjoner per 10. august. Flest individer er imidlertid rapportert fra Vestfold (12 384!), men siden mange observasjoner av de samme individene enda ikke er sammenslått, er det på nåværende tidspunkt ikke mulig å si noe sikkert om det totale antallet individer rapportert fra hvert fylke.

Det høyeste antallet individer per observasjon er det Østfold som står for, med gjennomsnittlig 15,3 fugler. Deretter følger Telemark med 14,4 fugler per observasjon og Finnmark med 12,9 fugler per observasjon.

Største ansamling i Sør-Trøndelag

Det høyeste antallet gravender observert samtidig på én enkeltlokalitet er så langt de 155 individene som oppholdt seg i Grandefjæra på Ørlandet i Sør-Trøndelag 23. mai. Også i Kurefjorden i Østfold (135 ind.) og på Jomfruland i Telemark (115 ind.) ble høye antall rapportert i mai. Fra sommermånedene utmerker Valdakmyra i Porsangerfjorden (Finnmark) seg spesielt, med opptil 149 individer i midten av juli (inkludert 27 unger).

Hekkefunn langs nesten hele kysten

Hekkefunn av gravand er til nå rapportert fra samtlige fylker med kystlinje, med ett unntak. Hordaland har med sin steinete kystlinje få egnete hekkeplasser for gravand, og selv om noen par er rapportert, bl.a. fra Herdla i Askøy kommune, har det ikke kommet inn konkrete hekkefunn av arten. Færre hekkefunn enn forventet er rapportert fra Møre og Romsdal, som vi fra tidligere undersøkelser vet er et fylke med solide forekomster av gravand.

Fremdeles gravender å se!

Selv om gravandas hekkesesong nå er over, er det fremdeles en del fugler å se. Starten av august er faktisk den aller beste perioden av høsten til å se trekkende gravender i Norge. De aller fleste individer som observeres her til lands vil på denne tiden være ungfugler, da de voksne som regel drar i forveien til myteområdene i Vadehavet. Mindre grupper og enkeltindivider blir som regel værende flere steder ut i oktober og november. Følg med i ditt nærområde, og se hvor lenge gravanda blir igjen der!

For at den endelige oppsummeringen av resultatene fra kartleggingen av Årets Fugl skal bli best mulig, er NOF svært interessert i å få vite om hvilke områder som er oppsøkt for å lete etter gravanda i 2016. Observasjoner rapportert i Artsobservasjoner gir naturligvis et visst bilde av dette, men det er vanskelig å skille områder som er oppsøkt uten at gravanda er funnet fra områder som ikke er oppsøkt. Har du gjennomført regionale kartlegginger alene eller sammen med andre tar vi derfor gjerne imot tips om dette på aaretsfugl@birdlife.no.

 

Om du ikke har benyttet Artsobservasjoner tidligere, finner du en oppskrift på hvordan du kan rapportere dine observasjoner her.

Les introduksjonsartikkelen om Årets Fugl fra NOFs medlemstidsskrift Vår Fuglefauna her!

Les også: Gravand er Årets Fugl!

 

Rapportér dine observasjoner her!

Gravand (Tadorna tadorna)
Hekkefunn av gravand er nå rapportert fra samtlige norske fylker med kystlinje i 2016, med unntak av Hordaland, hvor denne flotte hannen er fotografert. FOTO: Frode Falkenberg
Gravand 2016
Fylkesvise antall observasjoner av gravand i 2016 rapportert i Artsobservasjoner pr. 10. august 2016. FOTO: NOF