Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

God hekkesesong for snøugla i 2015

Den karismatiske snøugla er kategorisert som sterkt truet (EN) på den norske rødlista. Det er derfor gledelig å registrere at arten i fjor hadde et godt hekkeår i Norge, Sverige og Finland. I Norge ble det gjort 23 hekkefunn, mens totalen for de tre landene ble 50 hekkefunn. Les den ferske rapporten fra snøugleprosjektet!

Av Magne Myklebust

Publisert 29.03.2016

Gode forekomster av smågnagere i 2015 i Nord-Fennoskandia førte til at mange snøuglepar gikk til hekking. Året føyer seg pent inn i rekken med topper i smågnagersvingningene i nord, med gode hekkeår i 2007, 2011 og nå i 2015. Det norske snøugleprosjektet kartla forekomsten av snøugler i store deler av de tre nordligste fylkene. Totalt ble det påvist 23 hekkende par i Norge, 23 hekkende par i Sverige og 4 hekkende par i Finland. I tillegg er det sannsynlig at det hekket ytterligere 10-15 par i regionen som omfatter Nordland, Troms, Vest-Finnmark og Sverige, samt 6 par i Finland.

Snøugla er kategorisert som sterkt truet (EN) på den norske rødlista for truete arter, og arten har sannsynligvis gått dramatisk tilbake som hekkefugl i Norge i løpet av 1900-tallet. Årsaken til denne tilbakegangen skyldes trolig flere ulike faktorer. Spesielt klimaendringene er forventet å få stor negativ innvirkning i arktiske og subarktiske områder i årene framover.

For en art med så store vandringer som snøugle er det viktig med samarbeid over landegrensene. Det norske snøugleprosjektet har i 2015 videreført og videreutviklet det internasjonale samarbeidet på snøugle. Dette har foregått både gjennom den internasjonale snøugle-arbeidsgruppen (ISOWG), gjennom bilateralt snøuglesamarbeid mellom Norge og Canada samt Norge og Russland, og ikke minst gjennom et fennoskandisk samarbeid mellom snøugleprosjektene i Norge, Sverige og Finland. Det norske snøugleprosjektet har gjennom årene hatt en aktiv rådgivende funksjon både for nasjonalt og internasjonalt bevaringsarbeid og forvaltning av arten.

Her kan du lese rapporten (PDF)

Hann av snøugle
En fullvoksen hann av snøugle. Bilder av vingene, i noen tilfeller sammenholdt med innsamlede mytefjær fra hekkeplassene, gjør det mulig å aldersbestemme fuglene. FOTO: Tomas Aarvak