Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

12 millioner fugleobservasjoner

Visste du at det på daglig basis har blitt rapportert mer enn 4200 fugleobservasjoner i Artsobservasjoner siden lanseringen i mai 2008? Sist helga ble fugleobservasjon nummer 12 million rapportert. Det er mildt sagt imponerende, og NOF takker alle rapportørene for den fantastiske innsatsen som er lagt ned.

Av Frode Falkenberg

Publisert 09.02.2016

Artsobservasjoner er den nasjonale databasen for rapportering av observasjoner av planter, dyr, sopp og andre artsgrupper i Norge. Databasen ble lansert i mai 2008, og etablerte seg raskt som et viktig verktøy for norske feltornitologer og fuglekikkere. Antall rapporterte fugler overgår alle andre artsgrupper, og databasen består i dag av nærmere 90 % fugleobservasjoner. I oktober 2014 passerte vi ti millioner fugleobservasjoner, og bare 16 måneder seinere (7. februar 2016) ble fugleobservasjon nummer 12 million rapportert!

Unik og verdifull kunnskap

Vi vet mer om norske fugler i dag enn vi gjorde før Artsobservasjoner kom til verden. Mye av grunnen til det kan tilskrives den enorme oppslutningen rundt rapporteringssystemet. Store deler av det som blir rapportert er vanlige fugler. Det er også den viktigste samlingen av observasjoner av truete og sjeldne arter i Norge. Mye av disse dataene blir kvalitetssikret av NOF sine validerende komiteér, slik at blant annet forvaltningen får kvalitetsdata å folholde seg til når de benytter Artsobservasjoner i sitt arbeid. Alle fugleobservasjoner i Artsobservasjoner blir også overført til den nasjonale portalen for kartfesta biologisk mangfold, Artskart. Materialet blir også tilgjengeliggjort internasjonalt gjennom GBIF.

Selv om det er imponerende mengder observasjoner som har kommet inn, vil vi oppfordre dere alle mann til å fortsette rapporteringen på samme nivå som før. Jo større datamengde som finnes i databasen, jo sikrere blir vurderingene vi kan gjøre ut fra materialet.

Har du ikke koblet dine data?

Da ny versjon av Artsobservasjoner ble lasert våren 2016 måtte brukerne opprette nye kontoer som igjen måtte kobles til deres gamle profiler i den første versjonen. Operasjonen er i grunnen rimelig sømløs, men vi merker oss at en del rapportører ikke har gjort dette ennå. Har du problemer med denne koblingen bør du kontakte support@artsobservasjoner.no for å få assistanse.

Brukerforum på Facebook

Omtrent på samme tid som fugleobservasjon 12 million ble rapportert, ble også et brukerforum for Artsobservasjoner på Facebook opprettet. Vi anbefaler alle interesserte som har Facebook-konto å koble seg til denne gruppa. Her kan man stille spørsmål og poste annen relevant informasjon.

Observasjon 12 000 000

Laksand
Fugleobservasjon nummer 12 million ble gjort i Nidelva i Trondheim 7. februar 2016. Observasjonen besto av to laksandhunner som overvintrer i elva (bildet er arkivfoto). FOTO: Kjetil Schjølberg