Forsiden
Du er her: Forsiden > Fuglekunnskap > Føde, vekst og overlevelse hos alkeunger i Øst-Finnmark

Føde, vekst og overlevelse hos alkeunger i Øst-Finnmark

Av Ingvar Byrkjedal (13.01.2016)

Sammenlignet med flere andre kolonihekkende alkefugler er alke en mindre velstudert art. På Hornøya i Øst-Finnmark foreligger nå en studie av ungevekst og føde hos denne arten over en tidsserie på hele 32 år.

Alkeungene ble hovedsakelig foret med lodde, sil og ungsild (rundt 1-års alder). Mengden av de ulike artene i dietten varierte mye fra år til år, men ungeveksten og overlevelsen var likevel meget god, med unntak av et par år, muligens knyttet til at lodda da holdt til for langt nord. I-gruppe sild inngår i dietten når forekomstene er gode, og det antas at den høye næringsverdien av sild kan være til fordel for alkene dersom forekomsten av sild øker i framtida. Detaljene i denne langtidsstudien kan leses i en artikkel av Rob Barret publisert i Ornis Norvegica. 

Referanse: Barrett, R. 2015. The diet, growth and survival of Razorbill Alca torda chicks in the southern Barents Sea. Ornis Norvegica 38: 25-31.

Les mer

emneord Emneord: alke