Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Sparebankstiftelsen DNB støtter NOFs IBA-prosjekt!

NOF har nylig fått 150 000 kr. fra Sparebankstiftelsen DNB til produksjon og utsetting av informasjonsskilt i flere av våre IBAer (Important Bird and Biodiversity Areas). Skiltingen vil kunne bidra til å spre kunnskap i befolkningen om våre aller viktigste naturområder, og vil øke folks utbytte av å besøke disse områdene.

Av Oddvar Heggøy

Publisert 25.10.2016

Et av NOFs viktigste prosjekter er en del av et stort globalt prosjekt, som tar sikte på å identifisere og bevare et nettverk av områder som er av spesiell betydning for den langsiktige overlevelsen av alle verdens fuglearter. Etterhvert kjenner nok mange til noen av de norske områdene som inngår i dette nettverket, som går under navnet "Important Bird and Biodiversity Areas (IBAer)". Med utgangspunkt i et internasjonalt anerkjent kriteriesett har vi til nå identifisert 93 slike IBAer i Norge, hvorav 14 befinner seg på Svalbard og Jan Mayen. NOF har nylig sendt inn forslag til BirdLife International om ytterligere fem IBAer på det norske fastlandet.

Informasjonsformidling som naturvern

Informasjonsformidling som bidrar til kunnskap hos folk flest er et viktig middel i ivaretakelsen av våre viktigste naturverdier. Naturvern er en betydelig enklere oppgave dersom folk flest ser verdien av dette. Derfor jobber NOF hver dag med å fremme interessen for og bedre kunnskapen om fuglene og deres livsmiljø. NOF søkte i høst om støtte fra Sparebankstiftelsen til produksjon og utsetting av informasjonsskilt i norske IBAer. Disse skiltene skal informere besøkende om at områdene har status som IBA, og si litt om hvilke fuglearter i områdene som bidrar til å gi de denne statusen, og om hva konseptet egentlig går ut på. Informasjon om opplevelser og aktiviteter i områdene vil også kunne formidles her.

Viktig støtte fra Sparebankstiftelsen DNB!

Sparebankstiftelsen DNB har i oktober besluttet å støtte NOFs prosjekt med 150 000 kr. Dette gjør at vi nå kommer et godt stykke på vei med å få på plass skilt i IBAer rundtom i Norge. Vi ønsker i første omgang å prioritere skilting ved de områdene som befinner seg i nærheten av der det bor flest folk, altså i Sør- og Midt-Norge, samt i de lettest tilgjengelige områdene i Nord-Norge. Det kan også være aktuelt å produsere andre typer informasjonsmateriell for noen av områdene (brosjyrer, plakater m.m.). Vi takker Sparebankstiftelsen DNB så mye for støtten!

Vil du bli IBA-vokter?

Mange norske IBAer har fått oppnevnt egne IBA-voktere. Dette er lokale kontaktpersoner for de ulike IBA-ene som følger med på fugleforekomster, trusler og andre endringer i naturverdiene i de ulike områdene, og som er viktige i samarbeidet både med NOF og med forvaltningen. Mange områder står dessverre uten slike voktere. For mange områder vil det også være naturlig å ha flere IBA-voktere. Har du et IBA du ønsker å være vokter for, nøl ikke med å ta kontakt med oss på IBA@birdlife.no!

Plakateksempel
I det kommende året vil NOF få ut plakater som dette i så mange norske IBAer som mulig. Bildet viser et foreløpig plakatforslag for Saltstraumen og Skjerstadfjorden IBA. FOTO: NOF Last ned (PDF)
Grandefjæra
Grandefjæra tilhører IBAet "Ørlandet", og besøkes hyppig både av fuglekikkere, lokalbefolkning og tilreisende. Skilt med informasjon om dette områdets IBA-status vil bidra til å spre kunnskap om IBA-konseptet, og om områdets verdi for et rikt fugleliv. FOTO: Kjetil Aa. Solbakken