Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Grove overtramp mot takhekkende måker i Bergen

Det er klekketid hos fiskemåkene på Vestlandet i disse dager. Dessverre er det mange som har fått sesongen ødelagt. Mai måned ble en trist affære for mange måker i Bergen. Hele fire tilfeller av grov uforstand og brudd på lovverket blir nå anmeldt til politiet av NOF Hordaland.

Av NOF Hordaland

Publisert 26.05.2016

Vi midt inne i måkenes hekkesesong, og det er bare dager til horder av små nøster klekker ut av sine egg. I Bergen bor det mange urbane måker, og de finner gjerne reirplassene sine på tak i byen. Det skaper frustrasjon hos noe, og i visse tilfeller er lovverk og etikk skjøvet tilside for å få bukt på "problemet". Fjerning av egg og unger er ikke bare ulovlig, det vil også normalt føre til at måkene starter med ny egglegging, og måkene forblir lengre ved hekkeplassen. Lar man egg og unger være i fred, er den mest intensive perioden med små måkeunger springende rundt over i løpet av noen uker. 

I løpet av mai har vi mottatt en rekke meldinger om lovbrudd i forhold til måkene. Fire tilfeller blir nå anmeldt til politiet av NOF Hordaland.

Mindemyren

På Mindemyren like sør for Bergen sentrum hekker det mange måker. Det er i første rekke fiskemåkene som har funnet bolig i dette urbane miljøet. Fuglene hekker på tak i området, og det er flere titalls par som holder til her. I løpet av mai ble det dokumentert to tilfeller der aktive måkereir har blitt fjernet av personer.

Først ut var Frydenbøgården som huser en volvoforhandler. Et vitne la 11. mai merke til intens måkevarsling fra taket, og la straks merke til at en mann var oppe på taket. Han bar på en svartsekk, og samlet reir og egg som var på taket. Fiskemåkene fløy over personen og varslet og stupte intenst i perioden han var der oppe, men til ingen nytte. Disse fuglene har ornitologer god oversikt over, og egglegginga skjedde en drøy uke før hendelsen.

Bare dager etter, om formiddagen 13. mai, skjedde det samme bare et steinkast lenger sør på Mindemyren. Et vitne observerte og fotografert to menn som fjernet fiskemåkereir. Her ble også eggene lagt for minst en uke siden. Vitnene så tydelig at de fjernet det ene redet og la det i en søppelsekk. Deretter gikk de rundt ulike steder på taket med sekken og tok ting opp i den.

Fyllingsdalen

I flere år har Ortuvann borettslag i Fyllingsdalen hatt hekkende måker på sine tak. En sentral person i borettslaget har tatt saken i egne hender, stikk i strid med sin egen generalforsamlings vedtak, og aktivt jobbet med å fjerne reir, egg og unger fra området. Det er også brukt droner i kampen mot måkene. I følge et vitne som hadde utsyn mot 12 reir i fjor, fikk ingen av parene fram under som følge av denne aktiviteten.

Åsane

Tirsdag 24. mai ble to lamslåtte personer vitne til at 4-5 fiskemåkereir ble fjernet fra taket av Sandven auto i Åsane. Vitnene bor like ved, og har hatt stor glede av måkene som de kunne se fra sin egen tomt. I likhet med det ene tilfellet på Mindemyren er lokalene leid ut til en bilforhandler. Eier av området er Noramix eiendom.

Grov faunakriminalitet mot en rødlistet art

Dette er klare lovbrudd og alvorlig faunakriminalitet. At fiskemåken er en rødlistet art, klassifisert som nær truet (NT) på den norske rødlisten, gjør saken særlig alvorlig. For kystbestanden av fiskemåke har det i den siste 30-årsperioden vært en omfattende nedgang i områder sør for Stadt, mens bestanden ser ut til å ha vært mer stabil i nordligere områder. Data fra det Nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl viser at det for bestanden i Skagerrak, som i 2005 utgjorde ca. 15 % av den norske bestanden, var en 80 % nedgang i perioden 1980-2014. I Rogaland gikk kystbestanden tilbake fra 2370 par i 1978 til 180 par i 2008 (92 % reduksjon), og det ser ut til at bestandsnedgangen her har fortsatt også etter 2008. For Hordaland er det registrert en nedgang for kystbestanden på 85 % for perioden 1980-2014, mens totalbestanden for fylket er antatt å være cirka halvert i denne perioden. Den nasjonale tilbakegangen har vært på 15-30% de siste ti årene.

Anmeldelser om lovbrudd

NOF Hordaland har nå anmeldt alle de nevnte tilfellene for brudd på både naturmangfoldloven og dyrevelferdsloven, og forventer at politiet tar dette på alvor. At slik aktivitet er såpass utbredt understreker behovet for å gjøre en innsats på området.

Måkekonflikter – hva har du egentlig lov til å gjøre?

Fiskemåke
Fiskemåken har hatt en dramatisk tilbakegang på Vestlandet de siste tiårene. Levekårene blir absolutt ikke forbedret ved at mennesker tar loven i egne hender og fjerner reir, egg og unger. FOTO: Frode Falkenberg
Reirfjerning
En fiskemåke skriker fortvilet og stuper forgjeves når eggene i reiret den har strevd så lenge med blir fjernet. Bildet er fra Mindemyren i Bergen i mai 2016 og er en av sakene NOF Hordaland har anmeldt til politiet. FOTO: NOF Hordaland