Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Velkommen til NOFs årsmøte på Stiklestad 23. april

Det nærmer seg NOFs årsmøte! Som i 1997 vil NOFs årsmøte være tilbake på historisk grunn på Stiklestad i Verdal kommune. I år er det NOF Verdal og Levanger lokallag sammen med NOF avd. Nord-Trøndelag som er arrangøravdeling, og arrangementet går av stabelen helga 22.-24. april.

Av NOFs sentralstyre

Publisert 06.04.2016

I slutten av april ønsker NOF avd. Nord-Trøndelag med lokallaget i Verdal og Levanger hele NOF velkommen tilbake til Stiklestad i Verdal kommune. I dagene 22. – 24. april kan deltakerne på NOFs årsmøte igjen oppleve tusenvis av kortnebbgås og Innherreds varierte fugleliv på nært hold.

Mangfoldig natur i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag er et variert fylke med tanke på natur. Her finner du den kjente fugleøya Sklinna langt til havs, et særpreget kystlandskap med tusenvis av øyer og holmer langs namdalskysten, høyfjell med sårbare og truede arter i blant annet Børgefjell, Hartkjølen og Skjækerfjella for å nevne noen fjellområder. Og vi har de rike våtmarksområdene med eutrofe innsjøer, mudderfjæreområder og gruntvannsområder langs østsiden av Trondheimsfjorden. Langs fjorden, som er landets tredje lengste, finner vi et nettverk av våtmarksområder som samlet sett har internasjonal verneverdi. Det er ikke uten grunn at landets kanskje tetteste bestand av ramsarområder finnes i dette området. Mest kjent er nok Tautra, Rinnleiret og Ørin, navn som gir slørete blikk for flere generasjoner NOF’ere.

Tautra er et eget ramsarområde, mens Rinnleiret og Ørin sammen med 11 andre delområder er en del av ramsarområdet Trondheimsfjorden våtmarksområde, som med sine 13 delområder strekker seg fra Gaulosen utenfor Trondheim til Lundleiret utenfor Steinkjer. Foruten disse områdene har vi også på Innherred ramsarområdene Øvre Forra naturreservat og Innherred ferskvannssystem som består av Hammervatnet naturreservat og to verneområder på Leksdalsvatnet, vatnet som trolig har Norges største enkeltbestand av horndykker.

Årsmøtet holdes på Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK). Kultursenteret ble opprettet som en nasjonal knutepunktinstitusjon fra 1996, og har spesielt ansvar for formidling av kunnskap om Olav Haraldsson, om slaget på Stiklestad i 1030 og omkring den delen av norsk historie og samfunnsutvikling som kan knyttes til Stiklestad og Olav den hellige. Stiklestad er et sted for dialog og diskusjoner, et sted folk møtes. I tilknytning til kulturhuset ligger Stiklestad Hotell som er integrert inn i kulturhuset. Her skal de fleste av årsmøtedelegatene overnatte. Kulturhuset ligger meget sentralt for ekskursjoner under årsmøtehelga, kun 2 km sør for Leksdalvatnet og 5 km fra Ørin og Trondheimsfjorden.

Ankomst til Stiklestad

For de som kommer med tog er det avstigning på Verdal stasjon. For de som kommer med fly er det togforbindelse med Trønderbanen / Nordlandsekspressen fra Trondheim lufthavn Værnes. Togturen tar ca. 1 time. Detaljer står i påmeldingsskjema. For de som kommer med bil følges E6 til Verdal, hvor man følger skilting til Stiklestad som blir ca. 5 km mot øst.

Overnatting, bespisning og møter

Hele arrangementet er konsentrert i lokalene til SNK. Overnatting skjer på hotellet, og det er basert på enkeltrom m/frokost, med mulighet for dobbeltrom som er kr. 200,- rimeligere per person. For de som vil ha alternativ og rimeligere overnatting så kan Stiklestad Camping anbefales, ca. 2 km fra SNK. Dette må i så fall ordnes av den enkelte. Når det gjelder bespisning så tilbys varmmatsbuffet og dessert på fredag kveld, samt lunsj og tre retters festmiddag lørdag kveld. Det vil bli kaffebevertning, kaker og frukt i pausene. Matpakke må smøres ved frokosten søndag morgen. Det tilbys vegetarmat for de som ønsker det.

Halvpensjon fredag-lørdag koster kr. 1050,- per person. Helpensjon lørdag til søndag inkl. matpakke koster kr. 1450,- per person. Dagpakke lørdag for ikke-boende koster kr. 490. Det er også mulig å betale for deltakelse uten overnatting. Vi viser til påmeldingsskjemaet for mer detaljert beskrivelse av deltakelse med bespisning og overnatting. Deltakelse på kun årsmøte er gratis. Det er gratis parkering tilknyttet SNK.

Påmelding

Meld deg på her innen søndag 10. april. Fullstendig oversikt over hva som tilbys av mat og overnatting og hva dette koster står på påmeldingsskjemaet. Spørsmål om arrangementet rettes til følgende personer:

• NOF sekretariat: Morten Ree. Tlf. 73 84 16 44 73 84 16 4  / 48 17 79 73. E-post: morten@birdlife.no
• NOF Verdal og Levanger lokallag: Arnstein Indahl. Tlf. 95 80 82 87. E-post: arnstein.indahl@snk.no

Program

Fredag 22. april:
17.00: Frammøte og registrering fra dette tidspunkt og utover kveld (Stiklestad Nasjonale Kultursenter, der Stiklestad Hotell er en integrert del).
19.00: Varmrett.
20.00–21.30: Presentasjon av forslag til prinsipprogram for NOF m/ spørsmålsrunde. Kort presentasjon av morgendagens utflukter til slutt.
21.30: Sosialt samvær (Restaurant Skalden).

Lørdag 23. april:
06.00–08.00: Morgenekskursjon til elvedeltaet på Ørin (fra Kårasiden).
08.00–09.3008.00-09.3   08.00-09.30: Frokost.
10.00–13.00: Årsmøte (Egen dagsorden). Kaffepause inkludert.
10.00–10.20: Velkomsttaler ved assisterende fylkesmann i Nord-Trøndelag Gerd Janne Kristoffersen og leder NOF Verdal og Levanger lokallag Arnstein Indahl.
13.00–14.00: Lunsj.
14.15–17.30: Ettermiddagsekskursjon til Ørin og Leksdalsvatnet.
18.00–19.30: Faglig program med kaffe og forfriskninger.

  • Spesialiteter i fuglefaunaen i Nord-Trøndelag. Foredrag ved Rolf Terje Kroglund og Jan Eivind Østnes.
  • Våtmarksnatur og Ramsarområder i Nord-Trøndelag. Foredrag ved Svein Karlsen.

19.30–20.00: Pause, med mulighet for omvisning i Stiklestad kirke.
20.15–21.45: Festmiddag i konferansesalen m/ utdeling av prisene Årets Fossekall og Fuglevernprisen.
21.45: Sosialt samvær (Restaurant Skalden).

Søndag 24. april:
08.00–09.30: Frokost og utsjekk. Matpakke må smøres og medbringes på ekskursjonen.
09.30–15.00: Ekskursjon fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter til bl.a. Rinnleiret og Tautra. Ekskursjonen ender opp på Stjørdal, Værnes lufthavn kl. 15.00.

Lenker:

Denne nettsaken ble opprinnelig publisert 11. mars 2016.

Stiklestad luftfoto
Som i 1997 vil NOFs årsmøte være tilbake på historisk grunn på Stiklestad i Verdal kommune. Stiklestad Nasjonale Kultursenter sees i midten av bildet, og foran ser man Stiklestad kirke. Slaget på Stiklestad i år 1030 medførte at kong Olav Haraldsson (Olav den hellige) mistet livet, og slaget representerer i dag innføringen av kristendommen til Norge. FOTO: Halvor Sørhuus
Fugletårn Ørin
Fugletårnet på nordsiden av Ørin i Verdal er poulært blant naturinteresserte. Store mengder fugler raster her i trekktidene – ikke minst kortnebbgjess! FOTO: Halvor Sørhuus
Horndykker
Nært Stiklestad ligger Leksdalsvatnet. Ikke noe vann i Norge har større hekkebestand av horndykker enn dette vatnet. FOTO: Halvor Sørhuus
Kortnebbgås
Titusener av kortnebbgjess dominerer i våtmarker og på åkrene når NOFs årsmøte går av stabelen. Inne i de enorme flokkene finner man alltids noen representanter for andre gåsearter som grågås, tundragås, sædgås og hvitkinngås. Er man riktig heldig kan man finne den sjeldne rødhalsgåsa! FOTO: Halvor Sørhuus
Leksdalsvatnet
Et av de siste tilskuddene på fugletårnfronten i Nord-Trøndelag er å finne på østsiden av Leksdalsvatnet. FOTO: Halvor Sørhuus