Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Nok et dårlig år for åkerriksa

Etter en svak forekomst av åkerrikse i 2015 ser 2016 ut til å ha vært et enda dårligere år for arten i Norge. Kun 94 syngende hanner er hittil rapportert, som er det nest laveste antallet som er påvist siden 2007. Årsakene til den dårlige forekomsten er ukjente.

Av Oddvar Heggøy

Publisert 26.08.2016

Åkerriksa har i flere tiår vært en av de aller sjeldneste hekkefuglene i Norge. Siden NOF startet sitt nasjonale åkerrikseprosjekt i 1995 har likevel mye gått riktig vei for arten, og opptredenen i Norge har generelt vært økende fram til i dag. Etter at åkerriksa fikk sin egen handlingsplan i 2008 har arten også vært høyt prioritert i norsk miljøforvaltning. Nå har vi imidlertid hatt to dårlige år på rad for åkerriksa i Norge.

Varmekjær sommergjest

Antallet åkerrikser i Norge varierer mye fra år til år. En del av den norske åkerriksebestanden er nok faste hekkefugler, men mange av riksene som kommer til Norge er trolig også utvandrere fra en stor østeuropeisk bestand. Denne tilførselen av åkerrikser sørøstfra påvirkes trolig i stor grad av klimatiske variasjoner, og ser ut til å være størst i år med varme forsomrer. Eksempelvis var forsommeren relativt kjølig i Sør-Norge både i 2010 og i 2015, og åkerrikseforekomsten tilsvarende lav.

Er åkerriksa på retur igjen?

I 2016 var også antallet åkerrisker i Norge lavt, med kun 94 syngende hanner rapportert hittil. Dette er over 30 åkerrikser færre enn gjennomsnittet for perioden 1995–2015, og over 60 færre individer enn det årlige gjennomsnittet for den siste syvårsperioden! Til tross for dette var våren og forsommeren i Sør-Norge ikke spesielt kald i 2016 – de fleste steder ligger temperaturene faktisk over normaltemperaturen for årstiden. Dette er urovekkende – ser vi nå de første tegnene til nok en tilbakegang i den norske åkerriksebestanden?

Dårlig i de fleste fylker

Det lave antallet syngende åkerrikser er et resultat av dårlige forekomster i de meste av Norge. Alle fylker, med unntak av Møre og Romsdal, hadde færre syngende åkerrikser i 2016 enn gjennomsnittet for perioden 2009–2015. I områdene hvor det har foregått intensiv overvåking av åkerriksa siden 2009, i Rogaland og i Oslo og Akershus, er de foreløpige antallene syngende hanner hhv. 15 og 27. Gjennomsnittet fra disse to områdene for de foregående syv årene ligger på hhv. 27 og 42 individer. 

Den endelige oppsummeringen av åkerriksesesongen 2016 gjøres ikke før nærmere nyttår, og det er nok fremdeles noen observasjoner fra sommeren som ikke er rapportert enda. Vi forventer dermed at det totale antallet fra årets sesong vil stige noe, selv om dette neppe vil påvirke det endelige resultatet i betydelig grad.

Åkerrikseprosjektet

Åkerrikse
To syngende åkerrikser er hittil rapportert fra Sør-Trøndelag i sommer, hvor denne fuglen ble fotografert. Dette er såvidt under normalen i fylket. Med kun 94 syngende hanner rapportert fra hele Norge var imidlertid 2016 det dårligste året for åkerriksa siden 2010. FOTO: Jan Ove Bratset