Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Alstahaug sier nei til skyting av ærfugl

Formannskapet i Alstahaug kommune sa i dag nei til at Norgeskjell AS skal få fellingstillatelse på fem ærfugl ved et blåskjellanlegg i Botnfjorden. NOF er fornøyd med utfallet av denne saken, og sto parat til å klage på en eventuell fellingstillatelse.

Av Atle Ivar Olsen og Magnhild Johansen

Publisert 23.11.2016

I forkant av formannskapsmøtet hadde administrasjonen innstillt på å gi tillatelse, men et alternativt forslag fra fungerende ordfører ga enstemmig avslag på søknaden. NOF avd. Nordland er veldig fornøyd med utfallet i denne saken. Dersom fellingstillatelse hadde blitt innvilget ville NOF avd. Nordland ha påklaget avgjørelsen direkte.

Vi ser at ærfugl lokalt kan beite på blåskjell i slike anlegg, men felling av fugler i et forsøk på å skremme dem bort er ikke noe godt eller varig tiltak, som ikke engang kan vurderes med mindre alle andre metoder for å holde ærfuglene bort fra anlegget er prøvd ut først. Dette er man pliktig til ifølge gjeldende lovverk.

Ærfuglen er naturlig redd for en del predatorer som havørn, oter og spekkhugger. Dette kan utnyttes for å holde ærfuglene unna et område, og avspilling av spekkhuggerlyd har vist seg effektiv ved et anlegg i Trøndelag. Havørn har også en veldig klar skremselseffekt på ærfugl, og er mulig å lokke til seg ved å legge ut mat som slakteavfall og fiskeavfall. Hvis ørna først finner mat et sted venner den seg raskt til å komme tilbake. Andre muligheter kan være avspilling av havørnlyd og montering av silhuetter/plastfigurer av ørn eller hubro. Det vil nok variere hva som fungerer fra et sted til et annet, så her må man prøve seg frem.

Ærfuglen er rødlistet både på nasjonalt nivå og på verdensbasis. Tilbakegangen i bestandene skyldes forurensning, forstyrrelser, jakt og generell rovdrift på marine ressurser.

Mange steder på kysten har ærfuglen en spesiell plass i kystkulturen, og er tradisjonelt en fugl som blir vernet om og som nesten må regnes som et husdyr. Ærfuglenes milde kurrende lyd er et vårtegn man venter på, og nedgangen i ærfuglbestanden skaper bekymring langt utover den mest fugleinteresserte delen av befolkningen.

Saken har fått endel medieomtale i forkant av formannskapets avgjørelse, se for eksempel NRK Nordland sin omtale av saken. Godt å se at folk engasjerer seg og støtter opp rundt NOF sitt arbeid i slike saker. Du støtter vårt fuglevernarbeid aller best ved å bli medlem i NOF - lenke til innmeldingsskjema finner du på toppen av sida.

 

 

 

Ærfugler
Ærfuglene er kjente og kjære langs kysten FOTO: mjo