Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Gravandåret 2016 er godt i gang

Til sammen 3 233 observasjoner av 22 848 gravender er hittil rapportert i Artsobservasjoner fra 2016. Fuglekikkere over hele landet har dermed tatt et krafttak for å kartlegge viktige områder for Årets Fugl. Hvor mange gravender går til hekking, og klarer vi å kartlegge nye hekkeområder for arten i Norge?

Av Oddvar Heggøy

Publisert 03.05.2016

Ser man bort ifra noen få enkeltindivider i januar, ankom de første gravendene til Sør-Norge i starten av februar. Den 7. februar var et individ på plass på Nøtterøy i Vestfold, og den 9. februar ble de tre første individene rapportert fra Kurefjorden i Østfold. Nyankomne individer ble rapportert fra Sørvestlandet 10. februar, og den 11. februar ble et individ rapportert fra Askøy i Hordaland. De første rapportene om gravand fra Møre og Romsdal kom ikke før den 27. februar. Trøndelags første gravender ble rapportert 29. februar, mens i Nordland ble arten først påvist på Røst den 3. mars. I vårt nordligste fylke ble arten først observert 25. mars.

Flest gravand-observasjoner er hittil rapportert fra Vestfold (530 observasjoner), etterfulgt av Rogaland (496 observasjoner), Vest-Agder (461 observasjoner) og Nord-Trøndelag (395 observasjoner) (Figur 1). Foreløpig er det Telemark, Vestfold og Østfold som har hatt flest store ansamlinger, og gjennomsnittlig antall individer per observasjon fra disse tre fylkene ligger på hhv. 14,2, 11,4 og 10,7. I forhold til forventet forekomst er det kanskje Møre og Romsdal, Nordland og Troms som hittil har færrest rapporterte observasjoner av gravand fra 2016. Forhåpentligvis vil møringene og nordlendingene benytte de kommende månedene til å pynte på denne statistikken!

Mange gravender i Sør-Norge legger eggene sine i disse dager, og om en måneds tid vil små gravandunger dukke opp både her og der. Vi håper så mange som mulig følger ekstra godt med på gravanda i tiden som kommer, og passer på å rapportere sine observasjonene på Artsobservasjoner.no eller til NOF via e-postadressa aaretsfugl@birdlife.no. Observasjoner av reir, egg og unger er spesielt interessant!

 

Instruks for rapportering av Årets Fugl 2016 i Artsobservasjoner

Figur 1
Figur 1. Fylkesvis fordeling av antall observasjoner av gravand i januar-april 2016. FOTO: NOF
Gravand (Tadorna tadorna)
I slutten av mai og starten av juni dukker de første gravand-ungene opp i Sør-Norge. Husk å rapportere dine observasjoner av ungekull til NOF! FOTO: Ingar Jostein Øien