Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Enormt engasjement stoppet trostejakt

Forskriften for jakt og fangsttider 2017-2022 er enda ikke ferdigstilt, men allerede nå er det klart at det ikke åpnes for jakt på svarttrost og måltrost. I følge Miljødirektoratet var et enormt folkelig engasjement avgjørende for at forslaget ble stanset. Vi ønsker å takke dere som bidro til en seier i denne saken!

Av Martin Eggen

Publisert 28.10.2016

Det var i forbindelse med høringen av revisjonen av jakttidsforskriften, som Miljødirektoratet har ansvar for, at forslaget om utvidet trostejakt først kom opp. Forslaget kom overraskende på oss, fordi det var unødvendig, og fordi det opplagt ville møte stor motstand. NOF har i mange år jobbet for å stanse jakten på rødvingetrost og gråtrost, slik at man ikke jakter på småfugler i Norge. En utvidet trostejakt ville være et skritt i feil retning.

Det var i forbindelse med vår underskriftskampanje mot trostejakta at ballen begynte å rulle. Medieinteressen var enorm, og medlemmer og andre tok kontakt for å uttrykke sin frustrasjon over forslaget. De fleste mente forslaget var så umusikalsk som det kunne få blitt, og trakk sammenligninger med jakta og fangsten på de millioner av fugler som trekker og overvintrer i områdene rundt Middelhavet.

NOF jobber med et bredt spekter av saker, der ivaretakelse av viktige områder for fugler og annet naturmangfold er av høyeste prioritet. Ivaretakelse av fuglers leveområder er helt essensielt for å kunne ha livskraftige fuglebestander i fremtiden. Utfordringene knyttet til reduksjonen av bestandene til både vanlige og truede arter er akutte på grunn av befolkningsvekst og økt forbruk av naturressurser. Ifølge en ny rapport fra WWF vil to tredjedeler av bestandene på jorden i 2020 være borte, målt mot nivået i 1970. Et slikt bakteppe er nok viktig for å forstå hvorfor så mange reagerer når man foreslår det man oppfatter som unødvendig jakt på kjente og kjære arter.

Miljødirektoratet hadde ikke noe annet valg enn å trekke forslaget, sett i lys av den norske befolkningens kraftige protest. Noe slikt hadde de knapt sett før – de måtte si nei til jakta! NOF vil rette en stor takk til alle som skrev avisinnlegg, snakket med naboer og kjente om saken, deltok i vår underskriftskampanje, delte våre nettsaker og på annet vis stod på for å gjøre saken kjent. Vi håper at dere vil være med på mange flere kamper, og engasjere dere sammen med oss. La dette være en tydelig påminnelse om at det faktisk nytter å si ifra!

Måltrost
Norske måltroster (bildet) og svarttroster vil ikke bli jaktbare i Norge. Dette som en følge av NOFs iherdige innsats i år for å stoppe forslaget om å innføre jakt på de to artene. FOTO: Frank Steinkjellå