Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Gravand er Årets Fugl!

NOF har valgt gravand som Årets Fugl i 2016. Vi håper å kunne øke kunnskapsnivået om arten gjennom en nasjonal kartlegging, og ønsker som vanlig å engasjere våre medlemmer til å delta. De første gravendene ankommer Sør-Norge allerede i februar, så hold øynene åpne!

Av Oddvar Heggøy

Publisert 14.01.2016

Hvert år utnevner NOF en norsk fugleart til å være Årets Fugl. Dette er en art som NOF mener fortjener økt oppmerksomhet, gjerne som følge av manglende kunnskap om bestandssituasjon og bestandstrend, men også som et verktøy for økt engasjement for fugler og fuglevern. I 2016 er det gravanda Tadorna tadorna som er valgt ut som Årets Fugl.

Karakteristisk andefugl

Med sin store størrelse, fjærdrakt i hvitt, svart, grønt og rødbrunt, sine rødrosa bein og sitt store røde nebb, er gravanda en karakteristisk andefugl som er lett å kjenne igjen. Hannene er noe større enn hunnene, og utvikler en iøynefallende rød knopp på nebbet tidlig på våren. Hunner og ungfugler er noe blassere i fargene enn hannene.

Tidlig trekkfugl

Gravanda er en av de aller tidligste trekkfuglene som ankommer landet vårt om våren. Den dukker som regel først opp i sør, og sprer seg gradvis nordover langs kysten. I Sør-Norge ankommer de første individene allerede i februar, men lenger nord dukker arten ofte ikke opp før i mars eller april. Vi oppfordrer deg til å holde utkikk etter gravanda i vår, og rapportere når arten dukker opp i ditt nærområde. Vi håper også at ansamlinger av gravender rapporteres, slik at vi får kartlagt våre viktigste rasteområder for arten under trekket.

Hekkefunn og ungeproduksjon

I april starter hekkingen for de første gravendene i Sør-Norge, og nyklekte unger kan noen steder observeres i slutten av mai. NOF ønsker å få inn informasjon fra flest mulig aktuelle hekkeområder for gravanda i Norge i løpet av 2016, slik at artens nåværende utbredelse og hekkebestand i Norge kartlegges. Observerer du voksne fugler med unger er det av stor interesse at kullstørrelse rapporteres inn, slik at vi kan sammenligne ungeproduksjon mellom ulike landsdeler i Norge, og mellom Norge og andre europeiske land.

Rapporter dine gravender i Artsobservasjoner!

NOF håper så mange som mulig engasjerer seg i kartleggingen av Årets Fugl. Ved utgangen av 2016 håper vi å kunne svare på hvor mange gravender vi har i Norge, hvilket fylke som har flest hekkende par av arten, når arten ankommer og når den drar fra landet vårt, og om det er forskjeller i ungeproduksjon og kanskje også bestandsutvikling mellom ulike landsdeler. Vi oppfordrer alle til å rapportere observasjoner av gravand i rapporteringsverktøyet Artsobsevasjoner.no. Om du ikke har benyttet Artsobservasjoner tidligere, finner du en oppskrift på hvordan du kan rapportere dine observasjoner her. Du kan også sende en e-post med dine observasjoner til aaretsfugl@birdlife.no.

 

Les introduksjonsartikkelen om Årets Fugl fra NOFs medlemstidsskrift Vår Fuglefauna her!

Artsobservasjoner

Gravand (Tadorna tadorna)
Gravanda er en av våre tidligste trekkfugler, og arten ankommer gjerne Sør-Norge allerede i februar. Hannene skilles om våren lett fra hunnene på sin velutviklede røde nebbknopp og helmørke hodetegninger. Ungfugler har på sin side et hvitt endebånd på oversiden av svingfjærene helt fram til ettårig alder. FOTO: Gunnar Gundersen