Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Tusenvis av svarttrost: Hvor kommer de fra?

Svarttrost er en vanlig hekkefugl i Nordland, først og fremst knyttet til barskog. Den siste uka har man langs kysten av Nordland sett hundrevis av svarttroster der man normalt ikke ser arten i slike mengder. Hvor kommer de fra og hvor er de på vei? BirdLife Nordland har sett nærmere på situasjonen.

Av Janne Helen Lorentzsen og Martin Eggen

Publisert 25.03.2024

Ankommer i nattens mulm og mørke

Om våren kommer gjerne trekkfugler i puljer, og enkelte ganger kan man se ekstra mange som tar seg en rast i bakken. Slike masseforekomster oppstår gjerne ved godt og mildt trekkvær, kombinert med påfølgende regn og tåke som får mange fugler til å lande på øyer og i fjæresteinene. Slike fenomen er spesielt kjent fra steder som Lista og Utsira på Sørvestlandet, der fugler kommer direkte fra Storbritannia og kontinentet. Svarttrost og rødstrupe er blant fuglene som trekker om natten, og som kan trekke i betydelige antall når forholdene er gunstige for det. I Nord-Norge får vi sjelden oppleve slike antall av disse artene, og slettes ikke på våren. 

19. mars meldte Anders Braanaas om et enormt innrykk av trost på Værlandet i Sogn og Fjordane. Flest var det av rødvingetrost (rundt 1500), men også 400 gråtrost og 400 svarttrost ble notert. Senere skulle det vise seg at dette var en del av en større bevegelse av fugler, med svarttrost som en av de dominerende artene, helt fra Agder i sør til Lofoten i nord. 

På Øygarden utenfor Bergen var det enorme mengder svarttrost - trolig flere tusen. Samme fenomen ble registrert på steder som Smøla i Møre og Romsdal og på Frøya i Trøndelag. På Utsira i Rogaland ringmerket de 420 svarttrost 19. mars, samt fanget en svarttrost med engelsk ring.

Forekomsten i Nordland

Steve Baines i LRSK Nordland (fauna- og sjeldenhetskomiteen) har tatt en opptelling i registeringsverktøyet Artsobervasjoner for å se på antallet svarttrost som har ankommet Nordland den siste uken. 19. mars kunne vi klart si at våren offesielt var åpnet og på Røst ble det talt hele 326 svarttrost denne dagen. I Flakstad i Lofoten ble 184 svarttroster observert og på Eggum i Vestvågøy så Ann Britt Pilegaard-Simonsen 100 svarttroster. Tilsammen med registreringene denne dagen var vi oppe i 673 registrerte svarttroster. Med tanke på at svært mange ikke blir registrert i Artsobservasjoner er nok tallet mye høyere, og forekomsten teller utvilsomt flere tusen fugler. 

Ett par dager etterpå var det fremdeles mye svarttroster å se, og 21. mars var det 438 registrerte på Røst. Selvær i Træna utmerket seg også med 100 svarttroster denne dagen. Med de andre observasjonene fra fylket, endte dagstotalen på 687 registrerte svarttroster. 

Ennå er det store antall svarttrost på steder man normalt ikke ser arten i slike antall som nå, i enkelte hager er opptil 50 svarttrost samlet, f.eks. ved Rostad i Moskenes 24. mars. På skogløse Røst meldte Steve Baines om utrolige 607 svarttroster lørdag 23. mars! At antallet økte på Røst i løpet av uka kan tyde på at en del fugler reorienterer seg og trekker sørover og ut til de milde delene av fylket igjen. Selv om det godt kan være en del fugler som har tenkt å hekke i Nordland i denne masseforekomsten av svarttrost, er det kanskje nærliggende å tro at en del fugler har havnet lengre nord enn de hadde tenkt, og vil dra videre sørover eller østover når de får spist seg opp og er klar for en ny trekk-etappe. 

Du kan hjelpe svartrostene

Flere har tatt kontakt og spurt hvordan de kan hjelpe svarttrostene som er kommet i uvant store mengder til Lofoten denne uka. Siden det nå er kommet minusgrader og snø, er det vanskelig for svarttrostene å samle energi og spise seg opp før reisen vekk fra stedet de har havnet på. Derfor leter de etter insekter, mark og andre bløtdyr på bakken. Men: den spiser også frukt og bær. På foringsplassen kan man legge ut frukt, f.eks. epler og pærer, men den tar også knuste meiseboller, nøtter, korn, brødsmuler og havregryn.

Pass også på katten. De slitne trostene er lette bytter. En voksen hann svarttrost endte sine dager på Røst 23. mars, offer for en katt, og den hadde vært ringmerket som voksen hann på Utsira 22. oktober 2022.

Nyt våren!

Kanskje har også du opplevd at hagen din har hatt ekstra besøk av disse sjarmerende fuglene? Svarttrostens vedmodige sang er kanskje blant den aller fineste musikk, der svarttrostene vitner om håpet våren alltid gir. Ønsk svarttrosten, alle de andre trekkfuglene og våren velkommen. Nå kommer de på rekke og rad! 

Uansett hvilken fugl du ser, oppfordrer vi alltid alle til å dele observasjoner i artsobservasjoner.no, og dermed bidra til en god kunnskapsbasert forvaltning av både fugler og miljø i framtiden. Denne ukas svarttrost-forekomster viser virkelig verdien av at du rapporterer dine observasjoner. Dersom flere hadde rapporter, ville vi fått et enda bedre oversikt over situasjonen. 

Bli medlem i BirdLife Norge og lær mer om fugler. 

 

Registrer dine funn i Artsobservasjoner

Svarttrost
Mange nordlendinger har hatt besøk av ett stort antall svarttrost de siste dagene. FOTO: Janne Helen Lorentzsen
svarttrost hn
Selv om det nok var flest hanner av svarttrost å se, er det også mange hunner. Også de er vakre fugler, og mengdene svarttrost i Lofoten og andre steder har blitt lagt merke til blant nordlendingene. FOTO: Martin Eggen
Svarttrost snø
Du kan legge ut mat til svarttrostene på bakken. Litt eple og havregryn er populært. Har du meisboller, kan disse knuses. Vinteren er tilbake, og tusenvis av svarttrost leter etter mat. FOTO: Martin Eggen
Svarttrost Sandneset
Svarttrosten spiser blant annet bløtdyr som meitemark. Den spiser også insekter, og mye av maten finner den i kratt og under gammelt løv på bakken. Om høsten er bær og frukt viktig næring. Den er en vanlig fugl på foringsplassen, men sjelden i store antall. Her fra Flakstad i Lofoten 25. mars i forbindelse med masseforekomsten i siste halvdel av måneden. FOTO: Martin Eggen