Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Vindmøller midt i svært viktig trekk-korridor

De to vindkraftverkene Havsul 1 og Haram vil til sammen dekke et tverrsnitt på 10 km av den passasjen mellom åpent hav og fastlandsfjellene på Mørekysten som har noe av det mest konsentrerte trekket av fugl langs hele norskekysten. NOF har selvsagt klaget konsesjonsvedtakene inn for Olje- og energidepartementet.

Av Morten Ree

Publisert 02.09.2008

Nok en gang ser NOF det nødvendig å påklage konsesjoner gitt på vindparker i svært viktige fugleområder. Havsul 1 og Haram vindpark vil foruten å ligge midt i en svært viktig trekkorridor både for sjøfugl- og fastlandsfugl, også i stor grad ramme næringssøkende fugler fra Sør-Norges eneste fuglefjell, Runde.

Innenfor Haram vindpark finnes det fem delområder som er vernet etter naturvernloven, i tillegg til at fem andre er aktuell for vern. Når det gjelder Havsul 1 vindpark, så er de grunne områdene i Sandøy gjennom hele året svært viktig til næringssøk for både sjøfugl og vannfugl, og brukes hyppig av fuglene som har tilhold på Runde.

NOF krever at disse to konsesjonene tas opp til ny vurdering ut fra ny kunnskap og at det innhentes erfaringer både fra norske og internasjonale forhold. Vindkraftverkene grenser inntil naturverdier som det er en nasjonal målsetting å ivareta og skjerme mot negativ utvikling innen år 2010.

Les mer:

 

Vindmølleparken på Smøla
Vindmølleparken på Smøla (bildet) ble anlagt i et svært viktig fugleområde. NOF har nylig påklaget konsesjoner gitt til to vindmølleparker som er lokalisert i andre rike fugleområder. Dette er Haram og Havsul 1. FOTO: Espen Lie Dahl

Kommentarer til nyheten (1)