Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

NOF krever stans av vindmøllene på Smøla!

NOF har sendt et brev til Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) og Statkraft SF med krav om stans av vindmøllene på Smøla inntil problematikken rundt kollisjoner med havørn blir tilstrekkelig utredet. Vi har også kontaktet BirdLife International som via sin observatør i Bern-konvensjonen skal varsle om at NOF vil ha saken gjenopptatt der.

Av Morten Ree

Publisert 15.05.2006

NOF har i brev datert 10. mai (gjengitt nedenfor) gjort krav om at vindmøllene blir midlertidig stanset, slik at man får tatt en grundig gjennomgang i et møte med de involverte partene. Vi vet at det allerede har vært et møte om saken hvor NINA var tilstede i egenskap av at de driver etterundersøkelser på Smøla. Hvorfor NOF ved Prosjekt Havørn ikke ble innkalt er merkelig, ettersom prosjektets over 30 år lange historie har gitt unik kunnskap om havørn i Norge og spesielt på Smøla. Vi håper vår henvendelse til konsesjonsmyndighet (NVE) og utbygger (Statkraft SF) på Smøla, samt de krav vi framsetter basert på den alvorlige situasjonen for havørn, gjør sitt til at vi får til et møte.

NOF har også kontaktet Nicola Crockford, som er BirdLife International sin faste observatør i Bern-konvensjonen. Hun vil ta opp saken på et nært forestående møte i Strasbourg med leder for The Standing Committee i Bernkonvensjonen. Der vil hun forberede konvensjonen på at NOF ønsker Smøla vindpark som sak på neste møte i komitèen 27-30. november, som en oppfølger av vår sak fra høsten 2001.

Enkelte media har allerede tatt tak i saken. NOF vil i tiden framover forsøke å få belyst saken i flere medier etter hvert som det skjer en utvikling med bakgrunn i våre initiativ.


NOFs brev til NVE og Statkraft SF

Smøla vindpark
Parti fra Smøla vindpark. Her har mange havørner blitt drept etter kollisjon med rotorbladene til vindmøllene. FOTO: Espen Lie Dahl