Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

NOF i møte med Miljøverndepartementet om vindkraft

Møtet med Miljøverndepartementet i april var en ny sjanse for NOF til å legge fram argumenter som det må tas hensyn til i vindkraftspørsmålet. Det er hardt å få gjennomslag når Stortinget ivrer etter å nå målsettingen om 3 TWh vindkraft innen år 2010!

Av Morten Ree

Publisert 08.05.2006

NOF hadde møte med den politiske ledelsen i Miljøverndepartementet (MD) 3. april med fokus på vindkraft. Dette var en oppfølger av møtet vi hadde i Olje- og energidepartementet (OED) for noen uker siden. Vi fikk nok en gang lagt fram saklig og godt dokumentert informasjon som departementet tydeligvis satte pris på. NOF har markert seg som en aktiv verneorganisasjon innenfor vindkraft, mye takket være den store kompetanse som Alv Ottar Folkestad har tilegnet seg gjennom tett oppfølging av det som skjer på vindkraftfronten verden over med fokus på skadeomfang hos fugler.

MD ga uttrykk for bekymring for konsekvensene av vindkraftanlegget på Smøla for havørnbestanden i området. Informasjonsdirektøren i Statkraft har på Schrødingers Katt gitt uttrykk for at man kanskje ikke burde ha bygget et vindkraftanlegg i et slikt område. Selv om det er for sent å stoppe vindkraftutbygging på Smøla, så er det definitivt ikke for sent å høste erfaringer av effektene av parken på havørn og andre arter. NOF etterlyser imidlertid større vilje hos bevilgende myndigheter til økonomiske rammer som gjør dette mulig, ellers går også dette toget. Her er man i den heldige situasjon at NOFs Prosjekt Havørn sitter på unik kunnskap helt tilbake til starten av 1970-tallet og fram til i dag, og dette må myndighetene vite å benytte seg av. Det er faktisk internasjonal interesse for de data som nå er mulig å hente ut, og blant annet den britiske BirdLife-partner RSPB vil legge ressurser i slike undersøkelser. Da skulle det bare mangle at norske myndigheter også legger økonomi nok på bordet til å hente ut denne lærdommen!

NOF presiserte også overfor MD bekymring over at det blir lagt alt for liten vekt på ressurser til konsekvensutredningene i vindkraftsaker. I forhold til totalkostnadene så er det snakk om forsvinnende lite penger.

Vi fremhevet på møtet områder vi synes er uheldig å bygge ut, og mener virkelig at med dagens store søknadsmengde (over 100 anlegg), så må det gå an å velge bort noen områder på et tidlig stadium. Det er også bekymrende at det er mange «postboks-selskaper» som driver og utreder mange utbyggingsalternativer for å tjene penger på videresalg av skisserte parker. Dette gjør vindkraftutbyggingen mindre seriøs og naturen blir fort en taper her.

Havørn
Flere voksne havørner har allerede blitt drept etter kollisjoner med rotorene til vindmøllene på Smøla. FOTO: Bruno Sundin