Hopp til hovedinnhold

BirdLife Østfold

Lokallag av BirdLife Østfold

I Østfold finnes fire lokallag, som alle er underlagt fylkeslaget.

Medlemmer står fritt til å velge lokallag, uavhengig av bostedskommune.

 

Moss og Omegn lokallag

Kontaktperson: Håkon Vindenes
Tlf.: 95 08 68 42
e-post: sverke-v@online.no

Lokallagets vedtekter

 

Nedre Glomma lokallag

Leder: 
Tlf.: 
e-post: 

Lokallaget ligger for tiden nede

 

Halden lokallag

Leder: Tore Hoell
Tlf.: 41 62 77 55
e-post: tore@hoell.no

Lokallagets stiftelsesdokument med vedtekter

 

Indre Østfold lokallag

Leder: Berit Movik Lo
Tlf.: 99 70 26 58
e-post: beritmoviklo@gmail.com

Lokallagets stiftelsesdokument med vedtekter