Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Priser på lokale tillegg

Priser på lokale tillegg

Lokale tillegg

De fylkesvise medlemstilbudene kalles lokale tillegg, og prisen varierer noe mellom fylkene. Det lokale tillegget inkluderer vanligvis et regionalt tidsskrift, medlemsmøter, ekskursjoner og andre aktiviteter fra både lokallagene og den aktuelle fylkesavdelingen.

Lokalt tillegg for NOF avd. Aust-Agder

Dette inkluderer tidsskriftet Fugler i Aust-Agder og andre tilbud fra fylkesavdelingen.

kr 200,00

Lokalt tillegg for NOF avd. Buskerud

Dette inkluderer medlemstilbud som ekskursjoner, møter og andre aktiviteter fra lokallagene og fylkesavdelingen. NOF avd. Buskerud har et nettbasert tidsskrift.

kr 100,00

Lokalt tillegg for NOF avd. Finnmark

Dette inkluderer tidsskriftet Lappmeisen og andre tilbud fra fylkesavdelingen.

kr 150,00

Lokalt tillegg for NOF avd. Hedmark

Dette inkluderer tidsskriftet Kornkråka og andre tilbud fra fylkesavdelingen.

kr 150,00

Lokalt tillegg for NOF avd. Hordaland

Dette inkluderer tidsskriftet Fugler i Hordaland og andre tilbud fra fylkesavdelingen.

kr 200,00

Lokalt tillegg for Longyearbyen Feltbiologiske Forening (NOFs avd. på Svalbard)

Dette inkluderer medlemstilbud som ekskursjoner, møter og andre aktiviteter (ikke tidsskrift).

kr 50,00

Lokalt tillegg for NOF avd. Møre og Romsdal

Dette inkluderer medlemstilbud som ekskursjoner, møter og andre aktiviteter (ikke tidsskrift).

kr 100,00

Lokalt tillegg for NOF avd. Nordland

Dette inkluderer tidsskriftet Havørna og medlemstilbud som ekskursjoner, møter og andre aktiviteter fra lokallagene og fylkesavdelingen.

kr 100,00

Lokalt tillegg for NOF avd. Oppland

Dette inkluderer tidsskriftet Hujon og andre tilbud fra fylkesavdelingen.

kr 100,00

Lokalt tillegg for NOF avd. Oslo og Akershus

Dette inkluderer tidsskriftet Toppdykker'n og andre tilbud fra fylkesavdelingen.

kr 230,00

Lokalt tillegg for NOF avd. Rogaland

Dette inkluderer tidsskriftet Falco og andre tilbud fra fylkesavdelingen.

kr 150,00

Lokalt tillegg for NOF avd. Telemark

Dette inkluderer tidsskriftet Fugler i Telemark og andre tilbud fra fylkesavdelingen.

kr 200,00

Lokalt tillegg for NOF avd. Troms

Dette inkluderer medlemstilbud som ekskursjoner, møter og andre aktiviteter (ikke tidsskrift).

kr 150,00

Lokalt tillegg for NOF avd. Trøndelag

Dette inkluderer tidsskriftet Trøndersk Natur og andre tilbud fra fylkesavdelingen.

kr 150,00

Lokalt tillegg for NOF avd. Vest-Agder

Dette inkluderer tidsskriftet Piplerka og medlemstilbud som ekskursjoner, møter og andre aktiviteter fra lokallagene og fylkesavdelingen.

kr 50,00

Lokalt tillegg for NOF avd. Vestfold

Dette inkluderer tidsskriftet Vestfold-Ornitologen og andre tilbud fra fylkesavdelingen.

kr 100,00

Lokalt tillegg for NOF avd. Østfold

Dette inkluderer tidsskriftet Natur i Østfold og andre tilbud fra fylkesavdelingen.

kr 150,00

Tilbake