Hopp til hovedinnhold

Priser på lokale tillegg

De fylkesvise medlemstilbudene kalles lokale tillegg, og prisen varierer noe mellom fylkene. Det lokale tillegget inkluderer vanligvis et regionalt tidsskrift, medlemsmøter, ekskursjoner og andre aktiviteter fra både lokallagene og den aktuelle fylkesavdelingen.

Lokalt tillegg for BirdLife avd. Aust-Agder

Dette inkluderer tidsskriftet Fugler i Aust-Agder og andre tilbud fra fylkesavdelingen.

kr 200,00

Lokalt tillegg for BirdLife avd. Buskerud

Dette inkluderer medlemstilbud som ekskursjoner, møter og andre aktiviteter fra lokallagene og fylkesavdelingen. BirdLife avd. Buskerud har et nettbasert tidsskrift.

kr 100,00

Lokalt tillegg for BirdLife avd. Finnmark

Dette inkluderer tidsskriftet Lappmeisen og andre tilbud fra fylkesavdelingen.

kr 180,00

Lokalt tillegg for BirdLife avd. Hedmark

Dette inkluderer tidsskriftet Kornkråka og andre tilbud fra fylkesavdelingen.

kr 150,00

Lokalt tillegg for BirdLife avd. Hordaland

Dette inkluderer tidsskriftet Fugler i Vestland og andre tilbud fra fylkesavdelingen.

kr 200,00

Lokalt tillegg for BirdLife avd. Møre og Romsdal

Dette inkluderer medlemstilbud som ekskursjoner, møter og andre aktiviteter (ikke tidsskrift).

kr 100,00

Lokalt tillegg for BirdLife avd. Nordland

Dette inkluderer tidsskriftet Havørna og medlemstilbud som ekskursjoner, møter og andre aktiviteter fra lokallagene og fylkesavdelingen.

kr 100,00

Lokalt tillegg for BirdLife avd. Oppland

Dette inkluderer tidsskriftet Hujon og andre tilbud fra fylkesavdelingen.

kr 150,00

Lokalt tillegg for BirdLife avd. Oslo og Akershus

Dette inkluderer tidsskriftet Toppdykker'n og andre tilbud fra fylkesavdelingen.

kr 230,00

Lokalt tillegg for BirdLife avd. Rogaland

Dette inkluderer tidsskriftet Falco og andre tilbud fra fylkesavdelingen.

kr 150,00

Lokalt tillegg for Birdlife avd. Sogn og Fjordane

Dette inkluderer tidsskriftet Fugler i Vestland og andre tilbud fra fylkesavdelingen.

kr 200,00

Lokalt tillegg for BirdLife avd. Svalbard

Dette inkluderer medlemstilbud som ekskursjoner, møter og andre aktiviteter (ikke tidsskrift).

kr 50,00

Lokalt tillegg for BirdLife avd. Telemark

Dette inkluderer tidsskriftet Fugler i Telemark og andre tilbud fra fylkesavdelingen.

kr 200,00

Lokalt tillegg for BirdLife avd. Troms

Dette inkluderer medlemstilbud som ekskursjoner, møter og andre aktiviteter (ikke tidsskrift).

kr 150,00

Lokalt tillegg for BirdLife avd. Trøndelag

Dette inkluderer tidsskriftet Trøndersk Natur og andre tilbud fra fylkesavdelingen.

kr 150,00

Lokalt tillegg for BirdLife avd. Vest-Agder

Dette inkluderer tidsskriftet Piplerka og medlemstilbud som ekskursjoner, møter og andre aktiviteter fra lokallagene og fylkesavdelingen.

kr 50,00

Lokalt tillegg for BirdLife avd. Vestfold

Dette inkluderer tidsskriftet Vestfold-Ornitologen og andre tilbud fra fylkesavdelingen.

kr 100,00

Lokalt tillegg for BirdLife avd. Østfold

Dette inkluderer tidsskriftet Natur i Østfold og andre tilbud fra fylkesavdelingen.

kr 150,00

Mer om medlemskontigenten