Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Hubro skutt på Nordmøre

NOF har anmeldt en sak fra Surnadal kommune der en hubro ble funnet skadeskutt. Lokale ornitologer la ned en stor innsats for å berge fuglen, men skadene var for omfattende og hubroen ble avlivet. Fuglen, som var en hann, var ringmerket og har hatt tilhold i området i minst to år.

Av Morten Ree

Publisert 11.04.2012

Like før påske fant de lokale ornitologene Marita Sæter og Jo Heggset en skadet hubro nær tettstedet Skei i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. Fuglen hadde en tydelig vingeskade og lot seg lett fange inn. De to ornitologene fraktet fuglen til Helge Grønlien på Fåberg i Oppland. Det ble tatt røntgen av fuglen, og bildene viste tydelige spor av hagl i begge vingene. Det ble tatt en avgjørelse om å frakte fuglen videre til AviVet i Oslo, som er en spesialklinikk på blant annet operasjoner av fugler. Nye undersøkelser viste at den ene vingen hadde sønderskutt vingeknokkel og avrevet sene. Fuglen ble derfor avlivet samme dag.

Det var ikke første gang Marita og Jo hadde kontakt med denne hubroen. Jula i 2010 fikk de tips om en forkommen hubro som hadde havnet i sjøen etter mislykket jakt på stokkender. Den var nær ved å fryse i hjel da de to kom for å hente den. Etter fem dagers god pleie ble den ringmerket og sluppet ut i det fri. Det var nettopp dette individet som ble funnet skutt og på ny forsøkt berget, men den gang gikk det altså galt.

Både NOF og Statens naturoppsyn anmeldte saken før påske. Ettersom fuglen ble funnet i bebyggelsen er det å håpe at folk kan ha tips i saken, da sannsynligvis ved at skudd er hørt. Faunakriminalitet har høy prioritering hos politiet, så det er å håpe at de kan komme på sporet av gjerningsmannen slik at de kan gå til pågripelse og så få vedkommende dømt.

I nabokommunene Rindal på Nordmøre er det de senere år skutt både snøugle (år 2000) og kongeørn (år 2010), begge funnet med hagl i kroppen. Snøugla ble avlivet mens kongeørna ble restituert. Begge sakene ble anmeldt, men står fortsatt som «ikke oppklart». Men i motsetning til saken i Surnadal skjedde begge disse tilfellene langt til fjells.

Hubro har status som «sterkt truet» på den norske rødlista, og Direktoratet for naturforvaltning har også laget en egen handlingsplan for bevaring av hubro. I Møre og Romsdal har man for tiden kunnskap om minimum syv aktive par, og her som ellers er det i den ytre kystlinje at de fleste holder til. Hubroen i Surnadal er blitt hørt ropende et par sesonger. Det er uvisst om fuglen har en make, slik at vi her snakker om en mulig hekking. I så fall vil et tap av et individ nå i startfasen av hekkesesongen være svært ødeleggende, og et langt steg tilbake for artens forekomst på Nordmøre. Fra denne lokaliteten til nærmeste kjente aktive hubrolokalitet er det flere mils avstand.

Les mer om saken:

Jo Heggset med hubro
Her ser vi Jo Heggset like etter innfanging av den skadde hubroen. FOTO: Marita Sæter
Helge Grønlien og Jo Heggset med hubro
Hubroen blir tatt hånd om av Helge Grønlien (t.v.) i NOF avd. Oppland. Helge har i årevis drevet mottak av skadde rovfugler. I mange tilfeller har fuglene kommet tilbake på vingene. Jo Heggset måler her vingen for å sjekke kjønnet på fuglen. Målene viste at det var en hann. FOTO: Marita Sæter

Kommentarer til nyheten (4)