Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Porsanger kommune med dverggås i ordførerkjedet!

Under en uformell seremoni 8. oktober ble et vakkert ordførerkjede overlevert til ordfører Mona Skanke av Ulla-Britt Sakshaug og banksjefen i Sparebank1 Nord-Norge. Kjedet er designet av Truls Grønvold (TG-design), og har motiver og symboler fra kommunen. Det er verdt å legge merke til at dverggås er med!

Av Tomas Aarvak & Ingar Jostein Øien

Publisert 21.10.2008

Tidligere i år sendte Miljøvernministeren et postkort til samtlige av landets ordførere. På postkortet var en av Norges truede dyre, eller plantearter avbildet. En art pr kommune. Poenget med dette var å gi kommunene et særskilt ansvar for å ta vare på en truet art som er spesiell for, eller i det minste forekommer i nettopp den kommunen. Mange av disse var fuglearter på rødlista, og eksempelvis fikk Lurøy kommune i Nordland, med verdens tetteste bestand av hubro, nettopp denne som sin utvalgte art. Og Porsanger kommune, hvor Valdakmyra ligger like ved administrasjonssenteret Lakselv, fikk selvfølgelig dverggåsa på sitt postkort.

At en utrydningstrua fugleart som dverggåsa nå får en plass på Porsanger kommunes ordførerkjede, vitner om at kommunen er bevisst på artens status, at kommunen har et spesielt ansvar for den og dverggåsa har en spesiell plass i innbyggernes bevissthet. I kjedet, som er av sølv, er det foruten bildet av dverggås følgende motiver som er spesielle for kommunen: furu, Silfar canyonen, fiskehjeller, trollene i Trollholmsund, et Sea King helikopter, bølgelandskapet ved Roddines og en fiskebåt. Selve kjedet er koblet sammen av lenker av solhjulet.

Tilblivelse av kjedet er like unik som selve kjedet. Ulla-Britt Sakshaug fanget tidligere i år opp ønsket om et ordførerkjede - noe som Porsanger kommune ikke hadde. En svak kommuneøkonomi gjorde at en kronerulling måtte til. Det lokale næringslivet støttet helhjertet oppunder, men uten ildsjelene bestående av ekteparet Sakshaug og Britt Schultz ville det ikke blitt noe kjede. Det som helt tydelig var viktig å få fram i kjedet var Porsangers trekulturelle samfunn, naturen omkring og det spesielle ved Porsanger.

Dverggåsa er i dag på randen av utryddelse og i Norge er det kun i Porsanger kommune du fortsatt kan se denne enigmatiske arten med en viss sannsynlighet.

Les mer om ordførerkjedet i Finnmark Dagblad eller Porsanger kommunes hjemmesider.

Mer informasjon om dverggås finner du på NOFs nettsider og nettsidene til Direktoratet for naturforvaltning.

Ordfører Mona Skanke
Ordfører Mona Skanke med det nye ordførerkjedet i Porsanger kommune. FOTO: Gry Ingebretsen
Dverggås i ordførerkjede
Slik ser dverggåsa ut på nært hold i ordførerkjedet til Porsanger kommune. FOTO: Gry Ingebretsen

Kommentarer til nyheten (2)