Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Bunn-nivå for åkerriksa i Norge

Åkerriksa har lenge stått i fare for å forsvinne fra norsk natur, og det ser fortsatt ikke bra ut. Sommeren 2022 ble det registrert 62 syngende åkerrikser i Norge. Det var den laveste årstotalen siden 1997.

Av Peter Sjolte Ranke, Frode Falkenberg og Morten Helberg

Publisert 24.05.2023

Til sammenligning ble 155 fugler hørt i 2020 og 92 i 2021. De tidligere fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark og Østfold lå langt under gjennomsnittet. Derimot kunne Hordaland vise til nok et godt år i 2022. Kun én åkerrikse ble registrert i Agder denne sesongen, mot tre syngende hanner i Agder i 2021 og 10 i 2020. I Oppland hadde vi en mindre nedgang, fra 13 til ni åkerrikser fra 2020 til 2021, og denne sesongen ned til 5 individer. Samme utvikling ser vi i Hedmark, med 11 i 2020, 7 i 2021, og kun 4 individer i 2022. Arten er notorisk vanskelig å påvise som hekkefugl. Bare ett sikkert hekkefunn ble gjort i 2022, og det var i Vestland fylke.

I BirdLife Norge sitt intensivt overvåkede område i Rogaland var åkerrikseforekomsten 9,1 % lavere enn gjennomsnittet, mens den i overvåkingsområdet i Oslo og Akershus var 43,0 % lavere enn gjennomsnittet. Det er riktignok ingen klare langtidstrender i forekomsten av åkerrikse i overvåkingsområdene siden overvåkinga startet i 2009, men i mange regioner utenfor overvåkingsområdet har vi registrert vi en klar tilbakegang. Åkerrikse har hatt en handlingsplan siden 2009. At vi ikke har klart å forbedre forvaltningsstatusen for den kritisk truede fuglearten, er urovekkende. Tiden er overmoden for en intensivering av ulike tiltak. I 2016 laget BirdLife Norge et faggrunnlag for å oppdatere handlingsplanen, men så langt er handlingsplanen ikke oppdatert.

Tips oss om åkerrikser

De fleste har aldri sett ei åkerrikse, men hannens kraftige sang er ikke til å ta feil av. Det er i kulturlandskap som åker og eng den trives best i Norge i dag. Den kan høres på lang avstand, men synger helst om natten fra midten av mai og gjennom sommeren. Finner du ei åkerrikse bør denne rapporteres til artsobservasjoner.no med en nøyaktig stedsangivelse. Det er svært viktig for vurderingen av hvilke arealer som er aktuelle for å gjennomføre tiltak for å hjelpe den med hekkingen. Man kan også kontakte en av regionkontaktene våre direkte.

Lykke til!

 

Åkerrikseprosjektet

Åkerrikse
Hordaland i Vestland kunne i 2022 nok en gang vise til en god forekomst av åkerrikse, inkludert årets eneste konstaterte hekking. Denne hannen ble avbildet der 26. mai 2021. FOTO: Dag Gjerde
Syngende åkerrikser i Norge
Årlige antall syngende åkerriksehanner rapportert i Norge i perioden 1995–2022. Oversikten inkluderer tilfeldige observasjoner fra alle fylker. Synsobservasjoner av åkerrikse og syngende hunnfugler er utelatt fra oversikten. Horisontal grå streket linje representerer gjennomsnitt 1995–2021 og rød stiplet linje representerer gjennomsnitt for handlingsplanperioden 2009–2021. FOTO: BirdLife Norge