Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Rapportér syngende åkerrikser!

Crex crex er det vitenskapelige navnet på åkerrikse, og fuglefolk sier at det «krekser» når man hører arten synge om sommeren. Nå er det full aktivitet med syngende åkerrikser, og NOF oppfordrer til rapportering av alle observasjoner av arten. Da bidrar du til økt kunnskap om artens forekomst her til lands.

Av Paul Shimmings

Publisert 15.06.2021

Nå synger de!

Nå er det syngende åkerrikser mange steder i Norge. Siden den første meldingen tikket inn av et syngende individ ved Haugesund i Rogaland 6. mai, har det i skrivende stund (14. juni) blitt rapportert inn 162 funn fra mange titalls lokaliteter så langt i år. Mange av rapportene dreier seg om samme individ ved samme lokalitet eller nabolokalitet over flere dager. De rapporterte funnene fordeler seg fra Farsund og Grimstad i sør til Dønna i nord. De fleste funnene er fra kjerneområdene for åkerrikse i Rogaland og rundt Oslofjorden.

Hvordan høres åkerrikse ut?

Sangen til åkerrikse kan ligne litt på lyden man får når en drar fingerneglene raskt opp og ned på en kam – en mekanisk raspende lyd (kreks-kreks). Den sikreste måten å lære seg å kjenne lyden er å lytte på opptak av sangen til åkerriksa. Det finnes en rekke opptak av spillende åkerrikse på nettet, som for eksempel her – et opptak fra Jæren for bare noen dager siden.

For å kunne lykkes med å høre syngende åkerrikser, er det en fordel at det er vindstille og gjerne noen plussgrader i lufta. Arten kan imidlertid synge selv når lytteforholdene er mindre gunstige. Åkerrikse foretrekker områder med en mosaikk av ulike habitater, gjerne med noen fuktige partier, men kan jo også finnes i mer ensformig vegetasjon som dyrka mark.

Rapportér funnene så raskt som mulig

Det er viktig å rapportere alle funn av åkerrikse så fort som mulig. I hvert fylke er det kontaktpersoner hos Statsforvalteren som følger med på observasjonene som legges inn. Hvis det er mistanke om hekking blir det da mulig for Statsforvalteren å ta kontakt med grunneieren for å foreslå tiltak for at hekkingen blir vellykket. Kanskje må slåtten utsettes en stund, eller en flekk må få stå uslått?

Legg inn dine observasjoner i Artsobservasjoner. Hvis funnet ikke er fra en tidligere opprettet lokalitet eller en allmenn lokalitet kan man opprette en ny lokalitet, og man kan gjerne kalle den for f.eks. åkerrikse-lokalitet Nabogården eller lignende.

Mange fugler som synger om natten

Det kan være en herlig opplevelse å være ute i sommernatten for å lytte etter syngende åkerrikser. Det er ikke bare åkerrikse som er aktiv nattestid – det gjelder flere andre arter som f.eks. vaktel, ulike sangere og nattergal. Og kanskje blir du den heldige som oppdager en sjelden fugleart på din tur? Det er bare å komme seg ut og lytte. Så må du huske å legge inn observasjonene i Artsobservasjoner i etterkant. Lykke til!

Åkerrikse
På den norske rødlista har åkerriksa status som kritisk truet. NOF har overvåket bestanden i en årrekke, og har stor nytte av tilbakemeldinger fra publikum om syngende fugler. FOTO: Gunnar Numme