Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Forslag til nasjonal handlingsplan for horndykker

Handlingsplanen for horndykker er ute på høring. NOF har utarbeidet det faglige grunnlaget og kommet med forslag til tiltak. I 2007 foretok NOF en totalkartlegging av arten i Norge, der dagens bestand ble anslått til 750-850 hekkende par. Forslaget til handlingsplan er at bl.a. at bestanden økes til 1000-1500 par.

Av Ingar Jostein Øien

Publisert 20.08.2009

Kommentér nyheten