Hopp til hovedinnhold

BirdLife Trøndelag

Innspurt med landsdekkende kartlegging av hubro

Vi har nå gått inn i det siste året med NOFs landsdekkende kartlegging av hubro. Det er fortsatt mange gamle hubrolokaliteter i Nord-Trøndelag som ikke har blitt sjekket på mange år. Hvis du kjenner til mulige hubroterritorier som du i løpet av prosjektperioden ennå ikke har fått sjekket, er tiden inne for å sjekke opp disse i år!

Av Peter Sjolte Ranke & Ingar Jostein Øien

Publisert 26.01.2012

Når kartleggingen av hubro startet for fire år siden, var det ikke med et mål om å få en fullstendig oversikt over forekomsten, men å undersøke status i kjente og potensielle territorier. Lokale NOF-medlemmer har lagt ned utallige felttimer i dette arbeidet som har ført oss frem til der vi er i dag. Ett år gjenstår av den landsdekkende kartleggingen, og vi ønsker derfor at så mange som mulig av hubroterritoriene i Nord-Trøndelag sjekkes opp i forbindelse med NOFs kartleggingsprosjekt.

Tidsrommet februar til april er ypperlig for hubrolytting. Det er ved denne tiden på året hvor hubroen mest ivrig hevder sine territorier med sin karakteristiske «hoing». Om du er usikker på hvordan lyden høres ut, eller det er lenge siden du har hørt den, finnes det et fint opptak i nettsaken for oppstartsåret.

Gjennom NOFs kartlegging de siste 4 år har «NOF-ere» i Nord-Trøndelag oppsøkt mange lokaliteter både gamle kjente lokaliteter og nye potensielle hekkeplasser. I tillegg har tips fra lokalbefolkningen blitt sjekket opp og flere territorier har blitt avdekket på denne måten. Det har blitt lyttet aktivt i de fleste kommuner, mest intensivt i de sørlige delene av fylket der NOF har flest medlemmer. Lenger nord er det noen kommuner som er mer sparsomt dekket, så her er det potensiale for økt aktivitet.

Resultatene fra fjorårets sesong (2011) vil bli publisert i NOFs rapportserie i de første dagene av mars. Hvis du er interessert i resultater fra tidligere sesonger, så finnes resultatene for 2009 og 2010 i to NOF-rapporter. Aktiviteten i Nord-Trøndelag gjennom 2011 var relativt god, og vi ønsker selvsagt en ytterligere økt innsats nå i sluttspurten på kartleggingen.

Hubro er en viktig art å følge opp. Den hadde tidligere en større bestand i Norge, men etter en reduksjon i bestanden frem til midten av forrige århundre, da den ble fredet (se Øien mfl. 2008 og Jacobsen mfl. 2008) har bestanden ennå ikke tatt seg opp. Dette har sammenheng med at hubroen har fått andre trusler, som kraftledninger, hyttefelt etc. Det ble i fjor derfor bevilget 30 millioner til tiltak for hubro, som i hovedsak skal bli brukt til å utbedre kraftlinjestolper som er spesielt farlige for hubro. Utbedringene skal gjøres i første omgang nær kjente aktive territorier og for at dette arbeidet skal bli så effektfullt som mulig er det viktig at vi får lokalisert enda flere hubroterritorier.

Kartleggingsarbeidet som NOF har gjennomført det siste halve tiåret har vært en sentral del av oppfølgingen av den nasjonale handlingsplanen for hubro som ble utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning og kunnskap om hubrobestanden er avgjørende i arbeidet med å snu den negative bestandsutviklingen. Det er imidlertid foreløpig for tidlig å konkludere med en klar trend for den norske bestanden i løpet av prosjektperioden, men het av formålene med kartleggingen har vært å lokalisere områder med de tette bestander, samt territorier med god produksjon slik at det kan prioriteres å begrense tap av hekkende individer i disse områdene. Neste fase i oppfølgingen av handlingsplanen vil være å følge opp et utvalg av lokalitetene og dermed overvåke utviklingen for de norske hubroene. Det er derfor særlig viktig med en intensiv avslutningssesong i kartleggingsarbeidet.

Ønsker du å lytte etter hubro er de neste to månedene en særdeles god tid. Hubrolytting krever ikke mye planlegging, men det er viktig å merke seg at tiden på døgnet er avgjørende. Når du skal ut å lytte bør du være på plass et par timer før det er mørkt, slik at du får med deg skumringsperioden da hubroen er mest aktiv. Det er derfor lurt å undersøke når på døgnet sola går ned i forkant av en feltinnsats.

Ta gjerne kontakt om du ønsker noen tips i forbindelse med selve lyttingen. Kanskje du lurer på om en kjent lokalitet i nærheten av deg allerede er sjekket eller du lurer på hvor det trengs å lytte etter hubro i Nord-Trøndelag. Alle henvendelser knyttet til lytting eller sjekking av hubrolokaliteter på annen måte sendes til peter@birdlife.no eller ring 99 51 56 54. Ta også kontakt hvis du er så heldig å høre eller se hubro.

Da gjenstår det bare å ønske lykke til med hubrolyttingen denne våren!

Følg dessuten oppfølgingen av handlingsplanen på Fylkesmannen i Nordland sine nettsider.

Hubro unge
Forekomsten til den majestetiske hubroen har i løpet av de fire siste årene blitt kartlagt i hele landet. Mer enn halvparten av de i overkant 100 registrerte lokalitetene i Nord-Trøndelag har blitt sjekket i løpet av kartleggingsprosjektet og mange av dem årlig. Nå gjenstår det ett år med kartlegging, og det er viktig at du er med på å lytte etter hubro i Nord-Trøndelag. FOTO: Ingar Jostein Øien
Hubro i flukt
En hubro i flukt er et majestetisk syn! FOTO: Bjørn-Erik Hellang

Kommentér nyheten