Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Godt år for åkerriksa i Norge!

Årets forekomst av åkerrikse er en av de beste siden NOF startet med å overvåke bestanden i 1995. Med 204 syngende hanner og fem konstaterte hekkefunn vil 2013 bli husket som et godt år for den kritisk truete arten. Med mer informasjon ut til gårdbrukere og grunneiere vil NOF fortsette med å skape en framtid for arten i det norske kulturlandskapet.

Av Magne Myklebust

Publisert 23.08.2013

Åkerrikse-sesongen er på hell, men senest 22. august ble det rapportert om et hekkefunn fra Oppland. Oppsummeringen av årets forekomst er derfor rykende fersk og viser gledelige tall!

Allerede i midten av juni kunne NOF rapportere om en sterk start på årets sesong for åkerriksa. Da hadde 107 åkerrikser rukket å bli registrert på rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner av ivrige NOF-medlemmer, noe som var et svært godt antall så tidlig i sesongen. Etter den tid har det skjedd mye interessant! Forekomsten av åkerrikser har som regel to topper i løpet av en sesong: i månedsskiftene mai/juni og juni/juli. Det ble rapportert stadig flere åkerrikser utover sommeren, og en oppsummering av årets sesong gir hele 204 syngende hanner i Norge. I perioden 1995-2013 er det bare årene 2002 og 2003 som er bedre med henholdsvis 216 og 231 syngende hanner. Den fylkesvise fordelingen av syngende hanner er slik: Oslo og Akershus 44, Oppland 36, Vestfold 25, Rogaland 21, Hedmark 18, Østfold 13, Buskerud 10, Telemark 8, Aust-Agder 6, Nord-Trøndelag 6, Sør-Trøndelag 5, Møre og Romsdal 4, Nordland 4, Finnmark 1, Sogn og Fjordane 1, Troms 1 og Vest-Agder 1. Hordaland er det eneste fylket som står uten observasjoner.

I tillegg til de syngende hannene er det registrert tre voksne fugler (f.eks. i forbindelse med slått) i Rogaland. Totalt 207 voksne åkerrikser er da registrert i Norge i år. Gledelig er det ikke minst å motta meldinger om fem konstaterte hekkefunn, tre fra Rogaland og ett hver fra Oppland og Nord-Trøndelag. Totalt 15 dununger ble observert i forbindelse med de fem hekkefunnene. Det er svært vanskelig å påvise hekking av arten, og det er ikke hvert år man klarer å konstatere hekking her til lands.

I flere fylker jobbes det aktivt blant NOF-medlemmer i samarbeid med Fylkesmannen med å informere gårdbrukere og grunneiere om verdien av åkerrikse-vennlig slått. Vi har stor tro på at dette arbeidet nytter, og vil derfor fortsette jobben med å spre brosjyrer og informasjon til gårdbrukere og grunneiere i gode åkerrikse-områder. Til dette benytter vi vårt nettverk av fylkeskontakter. Dersom du kjenner en gårdbruker, kan også du være med på å hjelpe åkerriksa. Brosjyren kan du laste ned på prosjektets nettside.

 

 

Åkerrikse
Det er ikke hvert år det blir registrert åkerrikse i Troms! Årets eneste åkerrikse fra vårt nest nordligste fylke var denne syngende hannen som ble registrert på Indre Valan i Kvænangen så sent som 13. august. Det ble registrert hele 204 syngende hanner av åkerrikse i Norge i 2013. FOTO: Karl-Otto Jacobsen
Åkerrikse: syngende hanner i Norge i perioden 1995-2013
Tallenes tale: Syngende hanner av åkerrikse i Norge i perioden 1995-2013. FOTO: Norsk Ornitologisk Forening