Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Fin start for åkerriksa!

Det har så langt i år blitt registrert 107 åkerrikser i Norge, noe som må sies å være meget bra tatt i betraktning av at vi kun har nådd midten av juni. Vi anbefaler alle til å ta turen ut i sommernatta for å registrere åkerrikser i det som tegner til å bli et godt år for arten!

Av Magne Myklebust

Publisert 14.06.2013

Årets åkerrikse-sesong har rukket å bli nesten en måned gammel, og det foreløpige resultatet ser ganske så lovende ut. Det er registrert 107 åkerrikser i Artsobservasjoner pr. dags dato, og sesongen er jo knapt kommet halvveis. Forekomsten av åkerrikser har som regel to topper i løpet av en sesong: i månedsskiftene mai/juni og juni/juli. Neste topp er rett rundt hjørnet, og vår anbefaling til norske ornitologer er å ta turen ut i fine sommernetter for å registrere åkerrikser. Kanskje blir 2013 et rekordår i nyere tid?

Om du er heldig å høre åkerriksa kan du legge inn observasjonen på Artsobservasjoner. Det er viktig at du plotter lokaliteten helt nøyaktig, så i mange tilfeller blir det derfor nødvendig at du oppretter en ny lokalitet. Knytt gjerne opp din private lokalitet til en superlokalitet i nærheten. Nøyaktig stedfesting av observasjoner er viktig slik at vi med større sikkerhet kan definere hvor det er mest hensiktsmessig å sette av et område med passende vegetasjon. Vi anbefaler observatørene om ikke å skjerme lokalitetene, da dette forverrer arbeidet for den nasjonale prosjektledelsen. Husk også å oppdatere datointervallene for dine registreringer.

Normalt vil hovedtyngden av syngende åkerrikser bli registrert i fylkene Rogaland og Akershus. I år kan vi også registrere en meget sterk forekomst i Vestfold og Oppland. Den fylkesvise oversikten er som følger: Rogaland 17, Vestfold 17, Oppland 16, Oslo og Akershus 14, Østfold 11, Buskerud 7, Hedmark 7, Aust-Agder 5, Telemark 5, Møre og Romsdal 2, Nordland 2, Nord-Trøndelag 2, Hordaland 1 og Vest-Agder 1. Fylker uten registreringer så langt er som ventet Finnmark og Troms, men også Sogn og Fjordane samt Sør-Trøndelag mangler funn. Av de 107 rapporterte individene er 105 rapportert som syngende hanner.

Husk å registrere i hvilken type habitat åkerriksa «krekser» i kommentarfeltet på Artsobservasjoner. Det er svært viktig å ha informasjon om habitatet i forhold til igangsetting av tiltak! Det kan også være tilfellet at en gresseng der åkerriksa sitter er planlagt slått i nær framtid. Det kan da være nødvendig å ta kontakt med åkerriksekoordinator i ditt fylke (en oppdatert liste finnes på prosjektets nettside). Med tanke på den videre skjebne for en oppdaget åkerrikse er det også viktig at du merker deg hvilket habitat den sitter i. Om åkerriksa for eksempel sitter i høyvokst slåtteeng så må varsling av grunneier/fylkeskoordinator skje hurtig, men om den sitter på brakk-/beitemark eller i kornåker så har man bedre tid. Nøyaktig stedfesting er i tillegg helt avgjørende for videre forvaltning, og bør være et grunnprinsipp ved all rapportering i Artsobservasjoner (se artikkel i Vår Fuglefauna 2-2009). Det vil si at om det krekser flere individer samtidig, må disse plottes som forskjellige funn. Disse kan slås sammen i etterkant. For mer informasjon og for de siste åkerrikseobservasjoner se prosjektets nettside.

Det er ingen enkel prosess å påvise hekking hos åkerriksa, særlig ikke når dette bør skje før slåtten setter i gang. En tommelfingerregel kan være at om en åkerrikse stilner etter kort tid, kan dette enten skyldes at den har fått seg en make eller at den har flyttet på seg. Det er derfor viktig at lokaliteter, der en har observert åkerrikser som har sluttet å synge etter kort tid, blir viet en stopp også ved en senere anledning, gjerne ved å i tillegg ta i bruk lydprovokasjon. Bevaring av hekkingene er essensielt for forvaltningen av åkerriksa, så selv om det er en krevende prosess å finne hekkinger er det desto viktig for bevaring av åkerriksa.

Rapporter åkerrikser her!

Åkerrikse
Så langt i år er 107 åkerrikser registrert i Norge. I Hordaland er arten en sjeldenhet, og fuglen på bildet var ett av fem individer som ble registrert i Hordaland i 2012. Normalt er det Rogaland og Akershus som har flest registreringer av arten. FOTO: Egil Frantzen
Åkerrikse fanget inn for ringmerking
Denne åkerriksa tilhørte årets fortropp! Den 17. mai ble de tre første syngende hannene for året i Norge registrert. To av de tre hannene holdt til i Rogaland, mens den tredje (bildet) ble fanget inn for ringmerking på øya Voksa i Sande kommune i Møre og Romsdal. På fotografens blogg (ingarsfuglebilder.blogspot.no/) kan du lese om åkerrikser og andre sjeldenheter i dette området av Møre og Romsdal. FOTO: Ingar Støyle Bringsvor

Kommentarer til nyheten (1)