Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Krykkja klorer seg fast i Vest-Lofoten

Til tross for at antallet krykkjer har økt marginalt ved noen lokaliteter i Vest-Lofoten, er den totale tilbakegangen fra 2005 til 2018 stor. Hovedgrunnen er at en betydningsfull koloni ved Oddan naturreservat forsvant i sin helhet i 2013. Klarer de resterende fuglene å holde stand i årene fremover?

Av NOF Lofoten lokallag

Publisert 11.09.2018

En av våre mest truede arter

Krykkje er oppført som sterkt truet (EN) på Norsk rødliste for arter fra 2015. Det er flere årsaker til krykkjas bestandsnedgang, blant annet klimaendringer og endringer i mattilgang som følge av dette. Overfiske, predasjon kombinert med dårligere koloniforsvar og menneskelig forstyrrelse er andre faktorer (kilde: www.seapop.no).

Det er en tendens at koloniene i fiskevær og havner er stabile eller økende, mens de store koloniene langt til havs minker urovekkende. Krykkje er en art som hekker tett for å samarbeide mot predatorer. Jo flere krykkjer i kolonien, jo bedre blir forsvaret. Når krykkjene blir færre i kolonien minker også effektiviteten av det felles forsvaret ovenfor predatorer, og fuglene havner i en negativ spinal. Hekking nært mennesker kan gi noe beskyttelse dersom de får være i fred.

I 2005 gjennomførte NOFs lokallag i Lofoten en totaltelling av krykkjer ved tilgjengelige områder (uten bruk av båt) i Vest-Lofoten (Flakstad og Moskenes). 1700 reir i det som nå er Oddan naturresevat reir ble telt opp, og sammen med andre mindre forekomster ble hele 2252 par/reir med krykkjer lokalisert. Når vi i år – 13 år etterpå – gjentok tellingen, ble bare 663 reir i bruk loggført. 

Krykkja borte fra Oddan naturreservat i Moskenes etter 2013

Den mest dramatiske endringen i forhold til 2005 er den totale mangel på krykkjer i Oddan naturreservat. Foreningen arrangerte 2. juni 2013 en båttur med RIB til Lofotodden. Vi passerte da Oddankolonien, og den var da like tett besatt med fugler som i 2005. Men bare ca. en uke senere fikk vi melding om at alle krykkjene hadde forlatt kolonien. I år var det tydelig at det var ingen ferske reir. De store mengdene er dermed borte. Også på Hamnøy var den populære kolonien i fjellkløften nedenfor E10 og i veiskjæringen på nordsiden av veien forlatt. Kanskje de vil komme tilbake nå når anleggsarbeidet med tunneler og forsterking av moloen er avsluttet.


I Nusfjord og på Tind var det nå laget hyller på bygninger for krykkjene. Ved flere lokaliteter har antallet krykkjer økt noe, og kanskje er det fugler fra Oddan og Hamnøy som har skiftet hekkeplass. 

Ser man vekk i fra krykkjas forsvinning fra den store og viktige kolonien ved Oddan naturreservat har faktisk antall par økt.

Men helheltsbilde er dessverrre at krykkja dessverre har fått sine bestander redusert med rundt 70 % også i vårt område. Det stemmer godt inn med nasjonal, og reflekterer forsåvidt også internasjonal nedgang. På den internasjonale rødlisten fra Verdens naturvernunion (IUCN) er nemlig arten oppført som truet (sårbar), og krykkjas tilbakegang er dermed et omfattende, globalt problem. 

Rapport om krykkja i Vest-Lofoten

Oddan
Slik så det ut ved Oddan, Sørvågen i Moskenes på den tiden veggen var bebodd av krykkje. Nå står naturreservatet tomt. FOTO: Johan Sirnes
Krykkje
Flere forhold i havet gjør at mattilgangen har blitt for liten. Dette er hovedårsaken til at krykkjene minker. Næringssvikt i havet som gjør at det har vært lite reproduksjon og få unger på vingene i mange år. For arten krykkje er det nå viktig at vi tar vare på restbestandene der de fortsatt finnes, samtidig som vi finner løsninger for større områder. FOTO: John Stenersen