Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

NOF har anmeldt krykkjedrap i Nord-Trøndelag

I Rørvik i Nord-Trøndelag har en hekkeplass for krykkje blitt dekket med fiskegarn for å hindre fuglene i å hekke. Resultatet er at mange krykkjer har mistet livet etter at de har satt seg fast i garnet. NOF er rystet over skjebnen til fuglene, og har anmeldt saken. Nettet skal nå byttes ut med et nett som ikke skader krykkjene.

Av Magne Myklebust og Anne Kolstad

Publisert 07.05.2013

En hekkekoloni for krykkje har blitt forsøkt fjernet fra taket på Berggården i Rørvik i Nord-Trøndelag ved at taket har blitt dekket til med fiskegarn. Dette skulle i utgangspunktet være et lovlig og forebyggende tiltak, men har åpenbart ikke fungert etter hensikten. Resultatet var at krykkjene festet seg i nettet og ble drept, eller måtte avlives på grunn av omfattende skader. Et 20-talls krykkjer har mistet livet på denne måten. NOF har anmeldt forholdet med krav om at nettet fjernes og krevd tiltak som ikke skader fuglene. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag melder i dag at de har kommet til enighet med Vikna kommune om å erstatte nettet med et finmasket nett med tykkere tråd som ikke vil skade fuglene.

Krykkjene i Rørvik har vært omtalt i flere år. For båtfolk og beboere har klaget på både støy og ikke minst ekskrementer fra rødlistearten. Fugleberget i Rørvik hvor krykkjene opprinnelig hekket, ble for noen år siden dekket til med not etter krav fra båtfolket. NOF advarte mot dette, og hevdet at krykkjene da ville kunne begynne å hekke i bebyggelsen. Dette har skjedd, og det har ført til at konflikten har blitt større. NOF mener at den beste løsningen for krykkjer og beboere i Rørvik vil være å gi den opprinnelige hekkeplassen tilbake til fuglene.

Krykkje er klassifisert som sterkt truet (EN) på den norske rødlista fra 2010, etter en tilbakegang i hekkebestanden over flere år. Data fra SEAPOP, det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugler, viser at bestandene av krykkje er kraftig redusert langs hele norskekysten siden 1980. Nedgangen er størst på Runde, Sklinna og Hjelmsøy.

NOF er glad for at det nå kan gå mot en løsning på krykkjedrapene i Rørvik, men er rystet over kommunens holdning og over at de ikke på eget initiativ har fjernet dødsfellen de har satt opp for den truede arten.

NOFs anmeldelse (PDF)

Død krykkje
Voksen krykkje som har dødd etter å ha hengt seg fast i garnet på taket av Berggården i Rørvik.
Døde krykkjer
Noen av de døde krykkjene som er fjernet fra garnet på taket av Berggården i Rørvik.

Kommentarer til nyheten (10)