Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Sandsvalen bør inn på rødlista!

Sandsvale var Årets Fugl 2010, og kartleggingen av arten det året gir grunn til bekymring for dens situasjon i Norge. Sandsvala har forsvunnet fra store deler av sitt tidligere utbredelsesområde her til lands, og NOF er av den formening at arten bør inn på rødlista ved neste revidering.

Av Magne Myklebust

Publisert 21.12.2012

Mange ornitologer i Norge har vært bekymret for sandsvalas bestandsutvikling, til tross for at man har manglet gode undersøkelser som støttet opp om det klare inntrykket en hadde av bestandsnedgang. Derfor valgte NOF sandsvale til Årets Fugl 2010, og bestemte at arten i den forbindelse skulle kartlegges for å få en oversikt over den nasjonale bestandssituasjonen.

Lite er skrevet om sandsvala i Norge, og det er naturlig å bla i Norsk fugleatlas fra 1994 dersom en vil finne kunnskap om artens utbredelse og bestandssituasjon hos oss. Denne boka oppsummerer kartleggingen som foregikk i HekkefuglAtlas-perioden (1970-1989). Som et resultat av denne kartleggingen ble den norske bestanden estimert til å ligge i intervallet 100 000 - 250 000 par. I 2004 reviderte NOF det nasjonale bestandsestimatet for sandsvale i forbindelse med utgivelsen av BirdLife Internationals publikasjon Birds in Europe II. Bestanden var nå estimert til å ligge i intervallet 50 000 - 100 000 par, og var for første gang angitt å ha en negativ trend.

Kartleggingen i 2010 viser at det var gode grunner til  å være bekymret for artens utvikling i Norge. NOFs nye bestandsestimat er på 10 000 - 15 000 par, og bruker man midtpunktene for estimatene fra 2010 og 2004, får man en nedgang på 83 % i antall hekkepar. Sammenligner man hekkeutbredelsen i Norge mellom de to periodene 1970-1989 og 1990-2012, kommer det fram at sandsvalen har forsvunnet fra 57 % av sitt tidligere utbredelsesområde.

Resultatene fra NOFs kartlegging i 2010 er i samsvar med situasjonen i mange andre europeiske land. I Finland og Sverige er arten å finne i kategorien Sårbar (VU) på de siste rødlistene. I Norge har arten til gode å bli rødlistet, men NOF mener at med resultatene fra kartleggingen i 2010 er det god grunn til å plassere arten i kategorien Sårbar (VU) ved neste revidering av den norske rødlista.

Oppsummeringen av sandsvale som Årets Fugl i 2010 er å finne i Vår Fuglefauna 4-2012. Artikkelen er skrevet av Tomas Aarvak, Peter Sjolte Ranke og Ingar Jostein Øien. Dette heftet er å få kjøpt hos vår salgsbutikk Natur og Fritid.

Sandsvale
Den norske bestanden av sandsvale har blitt mer enn halvert de siste 20 årene! FOTO: Arvid Bredesen

Kommentarer til nyheten (5)