Forsiden
Du er her: Forsiden > Fuglekunnskap > Bli med på kartlegging av horndykker!

Bli med på kartlegging av horndykker!

Av Tore Reinsborg (18.04.2007)

I den nye Rødlista er horndykkeren listet som «Sterkt truet» (EN). Arten har havnet her pga at populasjonen er liten og i tilbakegang. NOF vil av den grunn f.o.m. inneværende år starte en landsomfattende kartlegging av horndykkerens hekkeplasser og reproduksjonssuksess.

Horndykker

Horndykker på Leksdalsvatnet i Nord-Trøndelag. Dette vatnet har kanskje den største hekkebestanden i hele landet. (Opphavsrett: Halvor Sørhuus) Større bilde

Horndykkeren sto ikke på den forrige Rødlista, men har kommet med i den nye som en følge av de nye kriteriene som er innført med hensyn på rødlisting av arter. En i utgangspunktet liten hekkepopulasjon i kombinasjon med bestandsnedgang gjør arten meget utsatt for en nær framtidig utrydding. Fra og med inneværende vår og sommer er det ønskelig at så mange som mulig bidrar med opplysninger om hekkelokaliteter og antall individer på disse. Opplysninger som er viktig å notere for hver observasjon er: fylke, kommune, dato(er), navn på tjern/innsjø, UTM-referanse så nøyaktig som mulig for observasjonssted, antall par og senere antall unger som blir observert på de forskjellige hekkelokalitetene. Det vil bli forsøkt opprettet fylkeskontakter i hvert fylke som vil koordinere virksomheten regionalt, samt gjøre fylkesoppsummeringer. Dataene fra kartleggingen vil bli importert i hekkefugl-databasen Fugleatlas.no. Mer informasjon følger ganske snart!

emneord Emneord: horndykker rødlista

kommentarer Kommentarer til nyheten (17)