Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning > DN støtter NOFs klage i hubrosaken på Dolmøya

DN støtter NOFs klage i hubrosaken på Dolmøya

Av Kjetil Aa. Solbakken (19.01.2010)

Det er med stor tilfredshet NOF registrerer at Direktoratet for naturforvaltning (DN) i en faglig vurdering støtter vår klage på vedtatt trasé for riksvei 714 over Dolmøya på Hitra i Sør-Trøndelag. Veien er foreslått å gå gjennom et hubroterritorium. Miljøverndepartementet (MD) har nå saken til behandling.

Hubro

Det er en betydelig seier for NOF når DN nå støtter NOFs klage på vedtatt trasé gjennom et hubroterritorium på Dolmøya, Hitra i Sør-Trøndelag. Signalene fra DN varsler en langt mer offensiv holdning rundt det å ta vare på leveområdene til truede arter. (Opphavsrett: Karl-Otto Jacobsen) Større bilde

NOF har tidligere sendt inn klage på vedtatt trase for riksvei 714 over Dolmøya på Hitra i Sør-Trøndelag grunnet konflikter med en viktig hekkeplass for hubro. Verdens Naturfond (WWF) og Naturvernforbundet har også sendt klager i sakens anledning. Miljøverndepartementet har hatt saken til behandling siden i fjor høst. 27. november i fjor ble det gjennomført et møte med befaring for berørte parter i planområdet for å belyse saken best mulig. Her la NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken frem klagen på vegne av NOF og Naturvernforbundet. Martin Pearson fra NOFs Prosjekt Hubro hadde også faglige innlegg under møtet og befaringen.

DN har nå gjort en faglig vurdering av saken på oppdrag fra MD, hvilket er vanlig praksis i slike saker. DN anbefaler at MD tar klagen fra NOF og de andre klagerne til følge, og gir full støtte til vår argumentasjon. DN skriver blant annet: «Det foreligger et utredet, godt alternativ til traseen gjennom hekkeområdet. DN tilrår at en tar opp igjen den allerede utredete «rett-fram-traseen» Melkvika–Vågan. Verdien av å skåne hubrolokaliteten mener DN i seg selv er verdt ekstra kostnader i den størrelsesorden som er nevnt for denne traseen
 
MD skal nå fatte endelig vedtak i saken. NOF forventer at MD følger de faglige rådene og tar klagen til følge.

Aktuelle linker:

emneord Emneord: hubro rødlista

kommentarer Kommentarer til nyheten (7)