Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Ny internasjonal handlingsplan for dverggås

Den nye internasjonale handlingsplanen for dverggås ble godkjent av medlemslandene til vannfuglavtalen (African Eurasian Waterbird Agreement), og ble publisert 10. november i år. Den setter rammen for den koordinerte innsatsen som er nødvendig for å bevare restbestanden av arten i Vest-Palearktis.

Av Tomas Aarvak & Ingar Jostein Øien

Publisert 10.12.2008

Den nye internasjonale handlingsplanen for dverggås, som omfatter hele 22 europeiske land, vil bli et særdeles viktig verktøy i arbeidet for å få på plass internasjonale løsninger og samarbeid i bevaringsarbeidet for denne globalt utrydningstruede arten.   

De norske dverggjessenes utrolige trekkrute tar fuglene gjennom flere land enn noen annen gåseart, og fuglene bruker regelmessig land som Aserbajdsjan, Iran, Irak, Kasakhstan, Russland, Hellas, Tyrkia, men også Norge, Sverige, Estland og Finland. Dverggåsa er en klassisk flaggskipart for internasjonalt samarbeid.

NOFs dverggåsprosjekt, som har vært en hovedaktør i det internasjonale samarbeidet i mange år, deltok nylig på en ekspedisjon til tundraen på Kaninhalvøya i nordvest-Russland sammen med finske og russiske samarbeidspartnere. I slutten av november ble det arrangert en østeuropeisk identifikasjons- og bevaringsworkshop for dverggås i Hellas, hvor det blant annet kom deltakere fra Romania, Ukraina, Bulgaria og Tyrkia. Her hadde også NOFs dverggåsprosjekt en viktig rolle.

Selve handlingsplanen er et resultat av flere års forhandlinger og politisk prinsippdebatt rundt egnetheten av de ulike bevaringsstrategiene, som blant annet supplementering av bestanden og introduksjon av arten til nye eller historiske trekkveier og områder.

Dverggåsa har hatt og har fortsatt en dramatisk negativ bestandsutvikling som nesten ikke kjenner sitt sidestykke for noen annen fugleart som er omfattet av den internasjonale vannfuglavtalen (AEWA). Med en nedgang på 30-49% i løpet av de siste ti årene haster det nå med gode bevaringstiltak!

I tillegg til trusselen fra tap av viktige habitater under hekking, rasting og overvintring, er det jakt som utgjør den aller største trusselen for dverggåsa. Artens kompliserte trekkruter fører den gjennom land hvor det ikke foreligger noen effektiv regulering eller kontroll av jakta. At dverggåsa har en høy rødlistestatus i alle disse landene er ikke nok til å redde den fra utryddelse.

Den nye internasjonale handlingsplanen, som desverre kun dekker de vestlige populasjonene, vil spille en særdeles viktig rolle i årene som kommer i arbeidet med å stanse tapet av biologisk mangfold og ikke minst bidra til å bevare denne flotte fuglearten.

Mer informasjon om dverggåsa og den internasjonale handlingsplanen finner du her: 

AEWA

  • Kirsten Martin, Special Coordinator for the Lesser White-fronted Goose, UNEP/AEWA Secretariat, Tel: +49 (0)228 8152452, Email: kmartin@unep.de
  • For mediaforespørsler: Florian Keil, Information Officer, UNEP/AEWA Secretariat, Tel: +49 (0)228 8152451, Email: aewa@unep.de

 

Dverggås i flukt
Et unikt bilde — nesten hele den fennoskandiske bestanden av dverggås i flukt i sitt vinterkvarter, Kerkinisjøen, Hellas 27.11.2008. FOTO: Tomas Aarvak
Dverggås handlingsplan
Slik ser den ut - handlingsplanen som forhåpentligvis skal berge den fennoskandiske bestanden av dverggås fra utryddelse.

Kommentér nyheten