Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Hindrer krykkjehekking med nett i Vesterålen

Et rorbuanlegg på Stø i Vesterålen i Nordland har satt opp et stort nett for å hindre krykkjer i å hekke i en bergside ved anlegget. Arten er i kraftig tilbakegang langs hele norskekysten og kategorisert som sterkt truet på den nasjonale rødlista. Fylkesmannen har gitt pålegg om å fjerne nettet.

Av Jon Olav Larsen, NOF avd. Nordland

Publisert 05.06.2012

Marinbiolog og aktiv ornitolog Fredrik Broms var den som varslet Norsk Ornitologisk Forening. Han er for tiden på Stø og var der også i fjor sommer. – I fjor reagerte jeg og flere andre her på Stø på at krykkjer hadde satt seg fast i nett på bygninger. Blant annet på et hvitt hus som er nabo til Gunnartangen rorbuer. Både der og andre steder på Stø ble det funnet døde krykkjer og krykkjer som hadde satt seg fast i nett, som jeg og noen venner reddet.

– I kolonien ved Gunnartangen rorbuer var det i 2011 kun noen rester av et eldre nett i den øvre delen av kolonien som en god venn av meg fjernet, men i år er hele kolonien dekket av nett, forteller Broms.

Krykkje er i Norsk Rødliste 2010 kategorisert som sterkt truet (EN). Data fra SEAPOP, et nasjonalt program som styrker og samordner kunnskap om sjøfugl i norske farvann, viser at bestandene av krykkje er kraftig redusert langs hele norskekysten siden 1980. Nedgangen er på 86 prosent på Runde, Sklinna og Hjelmsøy, mens den er på henholdsvis 65 prosent og 63 prosent på Hornøya og Røst.

Sterkt redusert

– Siden hele kolonien er dekket av nett i år, er antall krykkjer sterkt redusert sammenlignet med i fjor, fortsetter Fredrik Broms. – Ut fra bilder fra juli i fjor så må antallet ha vært minimum 150 par, men dette er kun et grovt anslag. 1. juni i år estimerte jeg antallet krykkjer til 50 par. Samme dag fant jeg en død krykkje like nedenfor kolonien, men den var ikke fersk og man kan ikke uten videre konkludere med at det er nettet som er årsaken.

Gunnartangen rorbuer mener det er uhygienisk å ha kolonien ved rorbuanlegget, og at fuglene ikke kan sette seg fast i det finmaskete nettet som de hengte opp i år. – Man kan jo ikke sette seg ut for og innta mat uten at en får seg en klyse fra fuglene. Det er de tre siste årene de etablerte seg der, så kolonien er ny her på stedet midt i sentrum av Stø. De holder befolkningen våken og skiter ned klær som henges ut til tørk. Det er ikke bare jeg som har problemer, men de fleste er i mot at fuglene holder til der, fremholder Gunnar Ulriksen til NOF avd. Nordland.

Krykkjene er viktige for turismen

Camilla Ilmoni forteller til NOF avd. Nordland at krykkjene på Stø er en attraksjon. Hun er Daglig leder i Arctic Whale Tours, den største turoperatøren i området. De tilbyr hval- sel- og fuglesafari på daglig basis i perioden mai til september. – Vi driver overnatting noen få meter fra Gunnartangen rorbuer og har aldri fått noen klager på krykkjene. Derimot har gjestene våre klaget på nettene. I fjor ba gjester oss om å redde krykkjer som hadde satt seg fast i nett, noe vi gjorde.

– For gjestene våre er krykkjekolonien en severdighet, de er en del av naturen her, legger hun til. – Gjestene våre er miljøbevisste og vet at krykkjene er en truet art. Et par krykkjer bruker også å hekke på resepsjonsbygningen vår som ligger 200 meter fra kolonien.

Ilmoni påpeker at det ikke er til å unngå at det forekommer fugleskit i et aktivt fiskerisamfunn. – Det er normalt. Stø er et fiskevær, og det er naturligvis måker over alt her; gråmåker, svartbak og fiskemåker. På fiskemottaket sitter det fullt av måker. Krykkjene kan man gå forbi uten problemer, de er helt rolige selv om man går forbi rett ved hekkeplassen, sier hun.

Fredrik Broms har samme formening. – Er det noe som besøkende på Stø er glade i, så er det krykkjekolonien man kan få på nært fotohold. Også mange av innbyggerne på Stø er svært positive. Jeg har passert denne kolonien mange, mange ganger, og selv om man går forbi på kloss hold, noe mange turister gjør for å ta bilder av krykkjene, så tar fuglene det helt med ro og gidder ikke en gang å flytte seg fra reirene.

Kolonien må få ro

Leder av NOF avd. Nordland, Atle Ivar Olsen, uttaler at det er veldig bra at Fredrik Broms har tatt opp denne saken. – Det er fint at det nå kommer frem et mer nyansert bilde på de faktiske forhold og at det er mange som er positive til krykkjene. Nå er det viktig at krykkjekolonien får ro til å gjennomføre hekkingen i år, og at nettet fjernes i august etter at ungene har forlatt redene. Hvis det er fare for at reir og egg blåser ned bør man kanskje gjøre tiltak for å sikre de enkelte reirene, som for eksempel å klippe av nettet rundt utsatte reir.

– NOF Nordland mener at man bør heller glede seg over å ha så tillitsfulle og koselige fugler i nærheten, en art som faktisk er sterkt truet og i fare for å forsvinne fra den norske faunaen, enn å se på dette som et problem, konstaterer Olsen.

Fylkesmannen truer med tvangsmulkt

Nrk.no skrev om saken 31. mai. Med naturmangfoldlovens § 69 i hånd gav Fylkesmannen i Nordland 22. mai Gunnar Ulriksen pålegg om å fjerne nettet som er lagt over krykkjekolonien tidligst 1. august 2012. Siste frist for fjerning er 31. august 2012.

Videre skrev nrk.no at dersom ikke nettet fjernes vil Gunnar Ulriksen måtte betale 500 kroner i tvangsmulkt per døgn. Fylkesmannen vil ved hjelp av Statens naturoppsyn sørge for fjerning av nettet, for Gunnartangen rorbuers regning. Ulriksen har anket saken.

Nett over krykkjekoloni
Hekkende krykkjer i kolonien er kraftig redusert etter at et stort nett ble satt opp i år FOTO: Fredrik Broms
Gunnartangen Rorbuer
Gunnartangen Rorbuer foran krykkjekolonien med nett over FOTO: Fredrik Broms
Må fjernes
Fylkesmannen i Nordland har gitt pålegg om å fjerne nettet som er lagt over krykkjekolonien tidligst 1. august 2012. Siste frist for fjerning er 31. august 2012. FOTO: Fredrik Broms
Tillitsfulle
Selv om man går rett forbi krykkjene, forlater de ikke reirene. Nede i høyre billedkant, kan man skimte restene av en krykkje, død av ukjent årsak. FOTO: Fredrik Broms
Kolonien i mars
Slik så det ut i kolonien i mars før nettet ble satt opp. FOTO: Camilla Ilmoni
Populære
Krykkjer er populære fotomotiv. Her på Røst i Lofoten. FOTO: Jon Olav Larsen
Fine fugler
NOF Nordland mener at man bør glede seg over å ha krykkjer i nærheten. Disse er fotografert på Å i Lofoten. FOTO: Jon Olav Larsen

Kommentarer til nyheten (6)