Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Følg ismåkas vandringer

Hvor oppholder ismåkene seg om vinteren? Returnerer de til de samme hekkeplassene hvert år? Et forskningsteam monterte satellittsendere på 18 ismåker sist sommer for å få svar på disse og andre spørsmål. Du kan selv følge fuglene gjennom hele vinteren og våren på internett!

Av Frode Falkenberg

Publisert 13.01.2008

Dessverre har ismåkas bestandsutvikling og framtidsutsikter gjort at den ble plassert i kategorien Sterkt truet (EN) på den norske rødlista. Kanadiske undersøkelser har vist at hele 80% av deres bestand har forsvunnet i løpet av de siste 20 åra. Den norsk-russiske forskningsgruppa på ismåke (Norsk Polarinstitutt og Arctic and Antarctic Research Institute i St. Petersburg) har undersøkt forholdene på denne siden av Atlanterhavet, og resultatene er ikke mye å glede seg over. Resultater fra hekkesesongene 2006 og 2007 indikerer at tilbakegangen kan være på så mye som 70% siden midten av 80-tallet. To negative faktorer stikker seg ut som trolige hovedårsaker til artens tilbakegang, biomagnifikasjon (giftstoffer hoper seg opp over tid i jo nærmere toppen på næringskjeden du kommer) og endringer i havisforholdene som følge av klimaendringer. Som et ledd i videre studier på arten har man nå utstyrt en del fugler med satelittsendere.

Ismåka har den nordligste hekkeutbredelsen av alle verdens fugler! Dette har av naturlige årsaker gjort at det er en art som man har relativt lite kunnskap om. Man vet knapt noe om ismåkenes vandringer utenfor hekkesesongen, men antar at de oppholder seg ved islagte sjøområder og livnærer seg av ting de finner langs iskanten. De to siste årene har en gruppe forskerne utstyrt 18 individer med satelittsendere. Prosjektet ønsker nettopp å kartlegge artens vandringer utenfor hekkesesongen.

Fuglene ble merket i løpet av sommeren 2007. Ti individer stammer fra Svalbard, mens åtte ble merket på Frans Josef Land. Satellittsenderne har i skrivende stund vært påmontert fuglene i 4-5 måneder, så når man går inn på nettstedet som er lenket opp nederst på denne siden kan man allerede se hvor de forskjellige fuglene har valgt å oppholde seg i perioden. De fleste har reist til sørspissen av Grønland, men noen har også dratt motsatt vei, og er i disse dager å finne i Beringstedet!

Senderne skal spore ismåkene i et helt år. Et poeng med satellittsenderne er at forskerne ønsker å finne ut om fuglene returnerer til de samme hekkeplassene som de benyttet i 2007, eller om de oppsøker nye ukjente lokaliteter. Det er oppdateringer på nettsiden hver natt, så nye punkter kommer jevnlig til. Så følg med på bevegelsene til en av våre mest truete fuglearter!

Følg ismåkene her!

Ismåke
Ismåke med påmontert satelittsender. Hele 18 individer kan nå følges fra dag til dag via prosjektets nettside. FOTO: Hallvard Strøm

Kommentarer til nyheten (2)