Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Ornitologisk samarbeid mellom Aserbajdsjan og Norge

I dagene 10-20. januar 2008 ble første delen i et program for utveksling av kompetanse mellom aserbajdsjanske og norske ornitologer gjennomført. Prosjektet, som er finansiert av den norske ambassaden i Baku, har som hovedformål å utvikle samarbeid og medlemsrekruttering for våre ikke-statlige foreninger (NGOer).

Av Tomas Aarvak

Publisert 15.02.2008

En annen viktig målsetning var å utveksle erfaring med feltregistreringer og metoder for overvåking. Særlig viktig var studiet av metoder for overvåking av dverggås som ikke bare er globalt truet, men som hekker i Norge og overvintrer i Aserbajdsjan.

Den 10. januar møtte representantene for BirdLife-partnerne Aserbajdsjan Ornitologiske Forening (AOS) og Norsk Ornitologisk Forening (NOF) den norske ambassadøren Jon Ramberg og førstesekretæren Richard Nygaard Scarborough på ambassaden i Baku. Her ble prosjektet presentert. På kvelden ble det arrangert et møte for ansatte og fugleinteresserte på AOS sine lokaler hvor organisasjons- og medlemsutvikling var tema. Tomas Aarvak presenterte NOF og la spesielt vekt på suksessen med det nye norske tidsskriftet Fuglevennen i NOFs rekrutteringsarbeid. I dagene 11.-19. januar ble så flere områder undersøkt som er viktige for dverggjess. Blant disse var tre steder som tidligere var besøkt av satellittmerkede dverggjess fra Polar Ural fjellene i Russland. Dessverre ble ingen dverggjess funnet i Hinar på Mil-steppen, ei heller i den sannsynligvis viktige sjøen Hadjinour som ligger ved foten av de store Kaukasusfjellene. I Kizil Agach naturreservat ble det funnet ca 4500 gjess, til tross for svært uvanlige vinterlige forhold. I januar ligger normalt temperaturen i disse områdene (nede mot den iranske grensen) på 5-10 plussgrader, mens det under oppholdet ble målt temperaturer helt nede i minus 20 grader. Med mye snø medførte dette at hundretusenvis av ender og sothøner forlot Aserbajdsjan og dro videre sørover. Av de få gjessene som ble funnet utgjorde dverggåsa ca 50 % og tundragås ca. 44 %. Basert på tellinger av aldersfordeling var det klart at fjorårets hekkesesong må ha vært intermediær, med hhv. 14 % og 18 % unger blant dverggjessene og tundragjessene. Seks rødhalsgjess ble også observert.

Andre halvdel av dette prosjektet vil bli arrangert med 3-4 deltakere fra AOS i august 2008 i Porsanger kommune. Det er i denne tiden at dverggjessene kommer ned fra hekkeplassen for å beite seg opp før trekket videre sørover for vinteren.

Dvergtrappe
Dvergtrapper i flukt. Denne arten er vurdert som sårbar (Vulnerable) på global basis av BirdLife International, og har i Europa sin suverent største hekkebestand i Spania. I Aserbajdsjan er den meget vanlig vinterstid. FOTO: Tomas Aarvak
Aserbajdsjanske fugleforskere
Aserbajdsjanske fugleforskere leter etter dverggjess. FOTO: Tomas Aarvak

Kommentér nyheten