Hopp til hovedinnhold

BirdLife Finnmark

Gladnyhet fra Berlevåg om krykkje

NOF har lenge fokusert på at krykkja er en truet art som vi må beskytte. Derfor er det nå godt å kunne presentere en gladnyhet når det gjelder krykkjenes framtid i Finnmark. Som første kommune i landet har Berlevåg nå vedtatt å etablere et krykkjehotell - så får vi håpe at krykkjene setter pris på tilbudet fra denne foregangskommunen!

Av Dag Gjerstad, Hildegunn og Thor-Arthur Didriksen

Publisert 21.05.2019

NOF avd. Finnmark har den siste tiden fokusert sterkt på utfordringer med at krykkja har valgt å bosette seg nært mennesker. I begynnelsen av april gikk foreningen bredt ut både i media og til utvalgte kystkommuner i Finnmark om temaet. Etter mange tunge kamper er det endelig en gladnyhet når det gjelder krykkjenes framtid i Finnmark. Som første kommune i landet har Berlevåg, med hjelp fra andre offentlige instanser, vedtatt å bevilge kr. 220 000,- til etablering av et krykkjehotell ved innseilingen til fiskeværet mot Østhavet.

Følgende vedtak ble fattet i kommunestyret 9. mai: «Det etableres nye hekkeplasser for krykkjer som kompenserende tiltak da eksisterende hekkeplasser allerede har blitt eller vil gjøres utilgjengelige. Kr. 110.000,- bevilges fra disposisjonsfondet». Vedtaket ble fattet med 6 mot 2 stemmer.

Lokal byggmester er hyret på, ornitologisk kompetanse er innhentet og selve byggingen vil starte i løpet av året.

Både Berlevåg kommune, turistnæringen i regionen samt NOF avd. Finnmark har stor tro på signaleffekten av dette prosjektet, og forventer at flere andre kommuner i fylket kommer etter og følger foregangskommunen Berlevåg sitt eksempel.

Nedenfor finner du en link til en sak i ifinnmark (bak betalingsmur) om saken, publisert den 2. mai, dvs. i forkant av vedtaket i kommunestyret. Artikkelen gir også utfyllende informasjon om saken.

NOF avd. Finnmark vil følge denne saken tett, både under byggeperioden og etterhvert som resultatene kommer i neste hekkesesong.

Les mer ifinnmark (bak betalingsmur)

Pratsom krykkje
Krykkja er en sterkt truet art som må beskyttes. FOTO: Hildegunn Didriksen
Kartutsnitt - Viser Trønderneset i Berlevåg
Kartutsnitt som viser Trønderneset i Berlevåg hvor krykkjehotellet skal bygges. FOTO: Norkart AS Last ned (PDF)