Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Mytefangst av sædgås i Finnmark

NOF overvåker årlig den norske hekkebestanden av sædgås, som har sin hovedutbredelse i Finnmark. I dette arbeidet inngår registreringer i et område på Varangerhalvøya som er samlingsplass for ikke-hekkende, mytende sædgjess. NOF har nylig gjennomført en vellykket fangst av mytende sædgjess i dette området.

Av Ingar Jostein Øien & Tomas Aarvak

Publisert 06.08.2010

Siden 2001 har et mindre antall sædgjess blitt fanget i Porsanger kommune og utstyrt med svarte halsringer og satellittsendere for sammen med overvåking av vårtrekk og mytende fugler å øke kunnskapen om bestandsutvikling, trekk og overvintringsforhold for de norskhekkende sædgjessene. I slutten av juli i år organiserte NOFs sædgåsprosjekt fangst av sædgjess ved en samlingsplass for ikke-hekkende, mytende sædgjess på Varangerhalvøya i Finnmark.

Fangsten ble gjennomført av et internasjonalt team bestående av forskere fra Norge, Sverige, Tyskland og Finland. Som utgangspunkt for fangsten var en myteflokk bestående av ca. 430 sædgjess, og i løpet av to påfølgende dager ble henholdsvis 31 og 39, til sammen 70 sædgjess fanget og halsringmerket. Det er i all hovedsak tundrasædgjess A. fabalis rossicus som opptrer på denne myteplassen, og av de 70 merkede sædgjessene, ble 65 bestemt til denne underarten, mens 5 gjess ble bestemt til skogssædgås A. fabalis fabalis. Underartsidentifikasjon ble gjort på bakgrunn av nebbfasong og mengde farge i nebb, samt telling av tenner i overnebbet som er forskjellig for de to underartene.

Sammen med sædgjessene ble det fanget en voksen tundragås, og i myteflokken var det ytterligere en voksen tundragås samt en hvitkinngås. I myteflokken ble det også observert tre sædgjess med halsringer. To av disse var ringmerket i Sverige, mens den siste med svart halsring med kode A07, var en gammel kjenning som ble ringmerket på Stabbursnes i Porsanger i mai 2005. Denne fuglen ble utrolig nok også fanget og kontrollert under mytefangsten.

Tidligere er et titalls sædgjess fanget og merket med halsringer ved vår-rasteplassen på Stabbursnes i Porsanger, Finnmark. Fra disse fuglene har vi gjennom avlesninger av halsringer allerede mottatt mye verdifull informasjon om sædgjessene i Norge. Det er derfor grunn til å forvente at de 70 halsmerkede sædgjessene vil gi en betydelig informasjonsmengde i de kommende årene. Halsringene er gule med svart inskripsjon, og er svært lett synlige. Vi oppfordrer alle til å holde utkikk etter halsmerkede sædgjess, og til å rapportere avlesningene på Ringmerking.no eller Artsobservasjoner.

Sædgåsforskere
Den tyske sædgåseksperten Thomas Heinicke (t.v.) og Ingar Jostein Øien fra NOF (t.h.) holder hver sin sædgås av underarten tundrasædgås (Anser fabalis rossicus). FOTO: Risto Karvonen
Myteflokk sædgås
Flokk med ca 430 mytende sædgjess på Varangerhalvøya i juli 2010. FOTO: Ingar Jostein Øien

Kommentér nyheten