Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

NOFs innspill til nasjonal handlingsplan for hubro

NOF har levert sine synspunkter på nasjonal handlingsplan for hubro. NOF mener at planen fokuserer godt på de fleste trusselfaktorene som virker negativt inn på hubroen i Norge, men vi savner imidlertid en konkretisering av hvordan en del av forvaltningstiltakene skal gjennomføres.

Av Magne Myklebust

Publisert 04.02.2009

Kommentér nyheten