Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Brushane er Årets Fugl i 2009!

En nykommer på den norske rødlista er valgt ut som Årets Fugl i 2009. Brushanen har gått kraftig tilbake i antall i Sør-Norge de siste årene, og NOF ønsker å få kartlagt leikene til arten over hele landet. Bruk rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner til å rapportere dine funn av arten!

Av Magne Myklebust & Ingar Jostein Øien

Publisert 02.02.2009

Som hekkefugl er brushanen vanlig i Nord-Norge, og fram til midten av 1970-tallet må den sies å ha vært relativt vanlig også i høyfjellet i Sør-Norge. Dette ser dessverre ut til å ha endret seg noe de siste tiårene. Rapporter tyder på en betydelig bestandsnedgang i Norge og øvrige deler av Nord-Europa siden midten av 1970-tallet. Det er også klare indikasjoner på at denne bestandsnedgangen har fortsatt i den siste 10-års perioden.

I desember 2006 publiserte den norske Artsdatabanken sin første rødliste, og en av mange nykommere var brushane. Som eneste art ble den plassert i kategorien «kunnskapsmangel» (DD, Data Deficient). Da det er stor usikkerhet om hvor stor den norske bestandsnedgang har vært plasseres arten i kategori DD. NOF ønsker nå å forbedre den svake kunnskapen om artens situasjon i Norge, og vi ønsker å gjennomføre en nasjonal kartlegging av artens forekomst i løpet av inneværende år.

Den praktiske kartleggingen er i sin helhet basert på dugnadsinnsats fra NOFs medlemmer gjennom bruk av rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner. Vi tar sikte på både å samle inn data om artens status i alle fylkene fram til i dag, samt at vi i år iverksetter en innsamling av data både på vår og høsttrekket for brushanen og ikke minst kartlegge statusen på kjente spillplasser rundt om i fylkene. Her kan blant annet LRSK gjøre en innsats for å oppdatere Artsobservasjoner med eldre materiale. Alle kan imidlertid gjøre en innsats i denne kartleggingen, og siden det ennå er en stund til brushanen kommer på vårtrekket, oppfordre vi alle NOFs medlemmer til å legge inn sine observasjoner av brushane fra tidligere år. Det er spesielt viktig å få lagt inn spillplasser, men også observasjoner fra vår- og høsttrekk er av stor interesse!

Brushane
Brushane er Årets Fugl 2009. NOF ønsker å kartlegge leikene til arten. Gamle data er også av interesse - benytt gjerne vinteren til å legge inn eldre data i Artsobservasjoner. FOTO: Thor Østbye

Kommentarer til nyheten (1)