Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Dverggjess uteble fra Valdak på grunn av sen vår

Etter at fjorårets vår-overvåking av dverggås endte opp på kun 30 individer, ble vårens resultat, overraskende nok, enda lavere. Kun 25 dverggjess ble registrert på Valdakmyra i løpet av mai! Dette skyldes sannsynligvis den sene våren i Finnmark i år.

Av Ingar Jostein Øien & Tomas Aarvak

Publisert 23.06.2008

Det er klart at nedgangen på 30 % i overvåkingstallene fra NOFs Dverggåsprosjekt fra 2006 til 2007 ikke representerte en reell bestandsnedgang, siden enkelte faktorer, særlig forstyrrelse, vanskeliggjorde overvåkingen ved Valdakmyra i mai i fjor. I mai i år gikk antallet dverggjess som besøkte Valdakmyra ytterligere ned, og kun 25 individer ble registrert gjennom overvåkingsperioden! I år var det en spesielt sen vår i Finnmark som sannsynligvis forårsaket uteblivelse av flere dverggåspar fra den faste overvåkingslokaliteten. Teppesaltgraset, som er dverggjessenes viktigste næringskilde under rasteoppholdet, spiret bortimot to uker senere enn vanlig. Dette medførte at de første gjessene som ankom Valdakmyra dro videre, enten direkte til hekkeområdet, eller til alternative rasteplasser.

Gjennom satellitt-telemetri studier er det klart at forholdene i hekkeområdene i Norge har stor innvirkning på dverggjessenes overlevelse under høsttrekket. Dårlig reproduksjon medfører at gjessene velger en farligere trekkrute gjennom Russland og Kasakhstan for å komme fram til vinterområdene i Hellas istedenfor å trekke gjennom Europa. Rødrev er den viktigste reirpredatoren for dverggjessene, og fra midten av april i år iverksatte DN/SNO uttak av rødrev i kjerne-hekkeområdet for dverggås som et ekstraordinært tiltak for å sikre dverggjessenes reproduksjon. Innenfor et område på 30x30 km ble 71 rødrever skutt i løpet av 10 dagers jakt.

I første halvdel av juni var våre finske samarbeidspartnere i LIFE-EU prosjektet som NOF deltar i, inne i kjerne-hekkeområdet for dverggjess i Finnmark for å overvåke hekkeforløpet. De fant minst 12 par inne i området, og dette er på det samme nivået som i 2006 og 2007, så det er heller ikke i år grunn til å frykte at årets dårlige overvåkingsresultat fra rasteplassen på Valdakmyra viser en reell bestandsnedgang. Det vil bli spennende å se under høst-overvåkingen i slutten av august, om rødrevuttaket i vår har hatt positiv effekt på dverggåsas reproduksjon.

Dverggås par
Det ble registrert ny bunnrekord for dverggås om våren på Valdakmyra i Finnmark i år. Trolig er det den sene våren som forklarer bunn-noteringen. FOTO: Ingar Jostein Øien

Kommentarer til nyheten (3)